Ανάλυση Ειδικού Συνεργάτη

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Απριλίου 2021, την αναδιοργάνωση των Ειδικών Δυνάμεων-Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ–ΔΕΕ) σύμφωνα με τις προτάσεις του ΓΕΕΘΑ.

Κορμός αυτής της αναδιοργάνωσης είναι η, υπό σύσταση, Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) έχει τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία: η δομή της βασίζεται στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, υπάγεται απευθείας στον Α/ΓΕΕΘΑ και περιλαμβάνει το σύνολο των ΕΔ και ΔΕΕ. Διοικείται από αντιστράτηγο, ο οποίος ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο των ανωτέρω δυνάμεων από τον καιρό της ειρήνης, ο οποίος ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος του Α/ΓΕΕΘΑ σε θέματα Ειδικών Επιχειρήσεων-Ειδικών  Δυνάμεων.

Οι Πεζοναύτες της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ αποτελούν βασικό στοιχείο της ΔΕΠ…

Στη ΔΕΠ υπάγονται δύο σχηματισμοί επιπέδου μεραρχίας:

  • Πρώτη, η μεραρχία ΕΔ, γνωστή ως Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ), που περιλαμβάνει την 1η Ταξιαρχία Καταδρομών–Αλεξιπτωτιστών (1 ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ) και την 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών (32 ΤΑΞ ΠΖΝ).
  • Δεύτερη, η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων που θα μετονομαστεί σε «νέα» Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) με την ενσωμάτωση της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων που παύει να υφίσταται.

Η ΔΔΕΕ, εκτός από τις δυνάμεις που ήδη περιλαμβάνει, θα ενισχυθεί με Τμήμα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΤΝΕΕ), δηλαδή από ένα μέρος της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Ναυτικού και τη Μονάδα Υποστήριξης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΥΕΕ), ήτοι το 865 Τάγμα Εναέριου Εφοδιασμού. Επίσης, στη ΔΔΕΕ θα ανήκει η Μονάδα Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΕ), η οποία θα διαθέτει τέσσερα ελικόπτερα τύπου ΝΗ-90 και δύο CH-47D Chinook. Η ΜΑΕΕ θα αποτελέσει τον οργανικό αεροπορικό πυλώνα της ΔΕΠ, επαυξάνοντας κατακόρυφα τη δυνατότητά της για αποτελεσματική σχεδίαση και διεξαγωγή ειδικών αποστολών. Οι χειριστές αυτών των ελικοπτέρων θα λάβουν ειδική εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές αποστολές των ειδικών επιχειρήσεων. Η έδρα της ΜΑΕΕ θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο των Μεγάρων, όπου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες των νέων εγκαταστάσεων.

Να σημειωθεί ότι τα επιτελεία των δύο προαναφερθέντων σχηματισμών, καθώς και τα υφιστάμενα επιτελεία, θα είναι συγκροτημένα και οργανωμένα κατά τα συμμαχικά πρότυπα.

…όπως βεβαίως και οι αλεξιπτωτιστές της 1 ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.

Το «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πολυδιάστατου εγχειρήματος, που τέθηκε από το ΓΕΕΘΑ, έχει τηρηθεί με την καθολική προσπάθεια των αρμοδίων και τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή, καθώς δοκιμάζεται η επιχειρησιακή του λειτουργία, ενώ έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς: η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού και η προμήθεια σύγχρονων υλικών και μέσων τα οποία αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό παραλήφθηκε δωρεάν επικοινωνιακό υλικό με μέριμνα του Γραφείου Αμυντικής Συνεργασίας (ODC) της πρεσβείας των ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, έχουν διατεθεί κονδύλια για την αγορά νέων υλικών (κράνη, διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, εξαρτύσεις μάχης, τυφέκια κ.λπ.). Παράλληλα, εν εξελίξει βρίσκονται οι διαδικασίες για την αγορά σκαφών και οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων.

Ως προς τη βελτίωση των υποδομών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, έχουν ολοκληρωθεί τα νέα διοικητήρια, η νέα διαχείριση υλικών, η μετασκευή υφιστάμενων κτιρίων σε θαλάμους, η ανακαίνιση αποθηκών και κτιρίων υπομονάδων, η κατασκευή υπόστεγων οχημάτων μάχης ειδικών επιχειρήσεων και η κατασκευή νέων αποδυτήριων προσωπικού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή νέου γυμναστηρίου.

Το στρατόπεδο «Υποστράτηγου Ανδρέα Καλλίνσκη», στο Μεγάλο Πεύκο, μεταμορφώνεται σε πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Επιχειρήσεων-Ειδικών Δυνάμεων, το οποίο θα προσελκύσει και προσωπικό άλλων χωρών. Στο εν λόγω στρατόπεδο έχει ήδη ολοκληρωθεί το στέγαστρο του κολυμβητηρίου μάχης το οποίο προσφάτως παρελήφθη. Το στέγαστρο αυτό αποτελεί καινοτόμο σχεδίαση και κατασκευή της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ). Επιπλέον, έχει ήδη δρομολογηθεί η μετεγκατάσταση των υποδομών του 13ου Λόχου Τεχνικού (13 ΛΤΧ) με τη δημιουργία υποδομών για ελλιμενισμό, αποθήκευση και συντήρηση του συνόλου των πλωτών μέσων τη νέας ΔΔΕΕ και, ειδικότερα, των νέων σκαφών ειδικών επιχειρήσεων, των οποίων η απόκτηση εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων λόγω των προηγμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.

Αν και τα δύο CH-47D Chinook είναι αυτά που μεταφέρουν την μεγαλύτερη δύναμη της ΔΕΠ, τα τέσσερα ΝΗ-90 που είναι κατάλληλα για ειδικές επιχειρήσεις μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν την αεροπορική «αιχμή του δόρατος» της ΔΕΠ.

Επιπρόσθετα, ολοκληρώνονται οι εργασίες στο Πεδίο Βολής Κανδηλίου το οποίο περιλαμβάνει Πεδίο Βολής Ελαττωμένης απόστασης, Πεδίο Καταστροφών σε Αστικό Περιβάλλον, Πεδίο Εκκαθάρισης Οικοδομικού Συγκροτήματος και Πεδίο Συμπλέγματος σηράγγων ανοικτού τύπου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πρότυπο και σύγχρονο πεδίο βολής υψηλού επιπέδου για διεξαγωγή επιχειρησιακής εκπαίδευσης στα πρότυπα ΝΑΤΟ.

Η ΔΕΠ θα παρέχει διευρυμένες επιλογές στην ιεραρχία για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων και την επίτευξη στρατηγικών στόχων, αποτελώντας έναν ισχυρό διοικητικό σχηματισμό ιδιαίτερης «βαρύτητας». Θα εφαρμόζει ένα σύγχρονο μοντέλο Διοίκησης & Ελέγχου με τις μονάδες της να αποτελούν πρότυπο για το σύνολο του ΕΣ. Η συγκέντρωση των ανωτέρω δυνάμεων υπό μία ενιαία διοίκηση, προσφέρει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα: ενότητα της διοίκησης, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αμεσότητα στην έκδοση και εκτέλεση διαταγών, βέλτιστη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και των διατιθέμενων μέσων, προαγωγή της διακλαδικότητας, επίτευξη οικονομίας κλίμακας στην προμήθεια υλικών, τυποποίηση της εκπαίδευσης και των τακτικών/τεχνικών-διαδικασιών και υιοθέτηση κοινής αντίληψης.