Επιμέλεια: Γιώργος ξ. Πρωτόπαπας

H Ατλαντική Συμμαχία αναμένεται να θέσει σε επιχειρησια­κή λειτουργία, μέχρι το τέλος του έτους, πέντε GLOBAL HAWK Surveillance Drones (Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Συλλογής Πληροφοριών/ Επιτήρησης) που θα εγκατασταθούν στην αερο­πορική βάση Sigonella της Σικελίας. Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ έδωσαν λεπτομερείς περιγραφές και δήλωσαν πώς το σύστη­μα Alliance Ground Surveillance (AGS) θα συσταθεί στην Ιταλία και ότι τα GLOBAL ΗΑWK θα τα χειρίζεται εκπαιδευμένο προ­σωπικό 600 ατόμων.

Το πρώτο GLOBAL Hawk του ΝΑΤΟ βασίζεται στην έκδοση Block 40 Northrop Grumman UAV, και έκανε την παρθενική του πτήση στις ΗΠΑ τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν δοκιμάστηκε σε όλα τα επίπεδα και κρίθηκε επαρκές για επιχειρησιακή δρά­ση. Πάντως το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τα GLOBAL Hawk καθυστέρησε σχετικά με τον αρχικό του σχεδιασμό που πρόβλεπε την εγκατάσταση στη Sigonella μέχρι το 2012. Τα ΝΑΤΟ ϊκά GLOBAL Hawk έχουν κοινά στοιχεία σε ποσοστό 95% με τα αντίστοιχα US Air Force Global Hawks που έχουν καταγρά­ψει 150.000 ώρες πτήσης, εκ των οποίων το 75% είναι σε μάχι­μες ζώνες. Η ΝΑΤΟϊκή εκδοχή διαθέτει ραντάρ τύπου MP- RTIP και τη δυνατότητα πτήσης πάνω από 30 ώρες και σε ύψος μέ­χρι 60.000 πόδια.