Του Σέργιου Μελαχροινού

Πιστοποιημένος χρηματιστηριακός αναλυτής-

Η μετοχή της General Electric, σε αντίθεση με τους βασικούς δείκτες μετοχών και με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, όχι μόνο δεν βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, αλλά αντίθετα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2012.

Από τον Ιούλιο του 2017, που κατέγραψε τη μέγιστη τιμή της στα $32,8, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 45% στα $18,19, έχοντας χάσει περίπου 100 δις δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της.

Το μυστήριο της General Electric
Με τη σκιασμένη περιοχή αποτυπώνεται η πορεία του δείκτη S&P τα τελευταία 20 έτη. Με την κόκκινη γραμμή είναι οι τιμές της GE. H συσχέτιση που υπήρχε είναι ξεκάθαρη. Είναι όμως εμφανής και η μεγάλη απόκλιση των τελευταίων μηνών.

Η αρνητική πορεία της μετοχής οφείλεται στα μειωμένα κέρδη που εμφάνισε τα πρώτα τρίμηνα του 2017, γεγονός που συρρίκνωσε τα αναμενόμενα κέρδη, για το 2017, σε $1,05  από $1,49 ανά μετοχή  το 2016. Για το 2018 η αρχική εκτίμηση ήταν ότι τα κέρδη να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα ίσως με οριακά  θετική μεταβολή. Το νέο που τάραξε  τις αγορές ήταν  η απόφαση να μειώσει κατά 50% το μέρισμα και να αναθεωρήσει προς τα κάτω την κερδοφορία  του 2018!  Για τους παραδοσιακούς μετόχους της εταιρείας, η απόφαση περικοπής του μερίσματος ήταν ένα σοκ καθώς κάτι αντίστοιχο έχει γίνει μόλις δύο φορές κατά την μακρόχρονη ιστορία της, η οποία πλησιάζει τα 125 χρόνια στην αμερικανική αγορά.  Το μέρισμα της εταιρείας, τα τελευταία δύο έτη, ήταν περίπου $1, αφού πλήρωνε ανά τρίμηνο $0,24 ή $0,23. Για το τελευταίο τρίμηνο του 2017, το μέρισμα θα είναι $0,12 όπως επίσης προβλέπεται να είναι και στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Αναμένουμε, λοιπόν, να διαμορφωθεί σε ετήσια βάση στα $0,48 που, με τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, προσφέρει μερισματική απόδοση 2,6%, όση περίπου είναι η μέση μερισματική απόδοση της μετοχής από το 1985 έως σήμερα ! Αυτή η  περικοπή του μερίσματος θα βελτιώσει τις ταμειακές  ροές περίπου κατά  4 δις δολάρια ανά έτος .

Στα μέσα του Νοεμβρίου, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, John L.Flannery, ανακοίνωσε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της General Electric. Η εταιρεία αναμένεται να  επικεντρωθεί στον κλάδο της αεροπορικής βιομηχανίας, της ενέργειας και της υγείας. Θα  συρρικνώσει σημαντικά το μέγεθός της, πουλώντας κλάδους και θυγατρικές. Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και θυγατρικών εταιρειών αναμένεται να προσεγγίσουν τα $20 δις. Θα στραφεί στην έρευνα και στην επένδυση σε τομείς που συνδέονται με την τεχνολογία, αλλά έχουν μεγάλη βάση πελατών. Στη νέα εποχή της εταιρείας δεν θα έχουμε πλέον λάμπες φωτισμού General Electric, οι οποίες αποτελούσαν, για δεκαετίες, το πιο αναγνωρίσιμο προϊόν της εταιρείας. Να τονίσουμε εδώ ότι ιδρυτής της εταιρείας ήταν ο Τόμας Έντισον!

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης περιλαμβάνει συρρίκνωση κατά 25% του εργατικού δυναμικού, μείωση κατά 1.500 θέσεις στο  διοικητικό  προσωπικό και μείωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 18 σε 12.

Μετά την ανακοίνωση του σχεδίου, η μετοχή της GE υποχωρούσε και πάλι, κατά 7%, γεγονός  που θεωρήθηκε ως αδυναμία του νέου διευθύνοντος συμβούλου να πείσει τους επενδυτές για τη νέα στρατηγική της εταιρείας.

Με τα νέα δεδομένα τιμών και μεγεθών της General Electric, ο δείκτης Τιμή προς  Κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκε στο 15. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ο αντίστοιχος δείκτης της Boeing είναι 23,49[1]  ενώ της  United Technologies είναι στο 17,64. Η μερισματική απόδοση της General Electric είναι 2,6%, ενώ της Boeing είναι 2,14%  και της  United Technologies  2,39%.


[1] Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο υπερτιμημένη θεωρείται μια μετοχή .


Το μυστήριο της General Electric

Στις τελευταίες συνεδριάσεις, παρατηρούμε εξαιρετικά μεγάλο όγκο συναλλαγών στη μετοχή, καθώς υπάρχουν απογοητευμένοι πωλητές, αλλά και πρόθυμοι αγοραστές που απορροφούν τις πωλήσεις. Επίσης, οι τεχνικοί δείκτες που μετρούν την ορμή της κίνησης δηλώνουν υπερπουλημένη κατάσταση.

Πιθανόν στα τρέχοντα επίπεδα οι τιμές της General Electric να έχουν ενσωματώσει και προεξοφλήσει τη μελλοντική μείωση των κερδών . Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τις τιμές και τα νέα της εταιρείας, γιατί πιθανόν να είμαστε μπροστά σε μία ενδιαφέρουσα ιστορία.