Του Σέργιου Μελαχροινού
-Πιστοποιημένος χρηματιστηριακός αναλυτής-

Τις τελευταίες εβδομάδες του Ιανουαρίου και καθόλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, οι εταιρείες του κλάδου της Άμυνας & Αεροναυπηγικής ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου 2019 και, ουσιαστικά, τα συνολικά αποτελέσματα του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2019.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες που παρακολουθούμε ανακοίνωσαν καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αναμενόμενα και πραγματικά κέρδη ανά μετοχή παραθέτουμε στον πίνακα που ακολουθεί.

Company Name Period Actual Estimate
United Technolog Q4 19 3.12 1.90
Textron Inc Q4 19 2.14 1.84
L3 Technologies I Q4 19 1.90 1.83
Lockheed Martin Q4 19 5.29 5.02
Boeing Co/The Q4 19 1.70 1.40
General Dynamics Q4 19 2.57 2.35
Raytheon Co Q4 19 1.39 1.26

Τα κέρδη της United Technologies (UTX US), σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν τελικά στα $ 8,26 ανά μετοχή έναντι $ 7,61 το 2018, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8,5%! Για το 2020, η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι για οριακή αύξηση κερδών, ενώ για το 2021 η εκτίμηση είναι πιο αισιόδοξη, καθώς αναμένουν αύξηση κερδών ανά μετοχή στα $9,3. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα κέρδη είναι η Collins Aerospace Systems που πλέον έχει ενσωματωθεί στην UTX . Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $151,52 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 18,7, μερισματική απόδοση 1,9% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 3,14.

H Textron (TXT US) παρουσίασε, για το σύνολο του έτους 2019, κέρδη ανά μετοχή $3,74 έναντι $ 3,34 το 2018, σημειώνοντας αύξηση περίπου 12%. Η επίδοση αυτή ήταν ελαφρώς καλύτερη από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για ανάπτυξη 10% το 2019, ενώ για το 2020 αναμένουν οριακή μείωση. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $47,36 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 12,6, μερισματική απόδοση 0,2% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 2,5.

Η τιμή της μετοχής της Textron σημείωσε μεγάλη πτώση στο τέλος του 2018, υποχωρώντας από τα $72 στα $43. Το 2019 η τιμή της παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα, σχηματίζοντας όμως μία ισχυρή βάση γύρω από τα $43.

Άλλη μία εταιρεία με αξιόλογη επίδοση είναι η L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC. Τα κέρδη της L3, σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν στα $10.08 ανά μετοχή έναντι $6,50 το 2018. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην συγχώνευση των εταιρειών L3 και HARRIS και, ουσιαστικά, η L3 ήταν αυτή που επέστρεψε τον όμιλο στη κερδοφορία. Οι καλές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν το 2020, καθώς η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι γι’ αύξηση κερδών 11.6% , ενώ για το 2021 η εκτίμηση είναι για αύξηση κατά 15% επιπλέον. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $222,80 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 24,1 και μερισματική απόδοση 1.3%.

Τα κέρδη της Lockheed Martin, για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, συνέχισαν να ικανοποιούν τους μετόχους της. Συνολικά, για το 2019, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα $21,95 έναντι $17,59 το 2018 αυξημένα περίπου κατά 25%. Η κερδοφορία της εταιρείας βελτιώνεται όσο επεκτείνεται το πρόγραμμα F-35 οι συνολικές παραγγελίες του οποίου αναμένεται να φτάσουν, έως το τέλος του 2020, στα $150 δις. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $427,80 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 16,5, μερισματική απόδοση 2,2% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 38,31!

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Lockheed Martin Corporation. Η μετοχή σημείωσε άνοδο περίπου 85% το 2019.

Η μετοχή της Boeing είναι μια από εκείνες του S&P 500 που δεν ακλούθησαν το δείκτη στα ιστορικά υψηλά, καθώς η εταιρεία ταλαιπωρείται ακόμα από την καθήλωση του 737 Max. Τα κέρδη της, σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν στα $9,90 ανά μετοχή έναντι $ 16,01 το 2018, σημειώνοντας μείωση περίπου 38%! Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα $76,6 δις έναντι $101,1 δις το 2017. Για το 2020, η μέση εκτίμηση των αναλυτών αναμένει οι πωλήσεις να είναι $92,9 δις και για τα κέρδη ανά μετοχή $5,31, ενώ για το 2021 οι εκτιμήσεις είναι για $114 δις πωλήσεις και $16,39 κέρδη ανά μετοχή. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $330,38 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 37,12 και η μερισματική απόδοση είναι 2,5% .

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Boeing. Η αγορά προσδοκά ένα turnaround story για την Boeing και κοιτάζει με πολύ προσοχή τη βάση των τιμών στα επίπεδα των $300.

H General Dynamics Corporation παρουσίασε για το σύνολο του 2019 κέρδη ανά μετοχή $11,98 έναντι $ 11,18 το 2018. Για το 2020, αναμένεται ανάπτυξη περίπου 5%. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $187,60 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 15,7 μερισματική απόδοση 2,2 % και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 4,00.

H Raytheon συνεχίζει τη σταθερή της ανοδική πορεία. Το 2019 σημείωσε ανάπτυξη κερδών κατά 17.35% έναντι 35% το προηγούμενο έτος. Αναμένει ανάπτυξη 6% για το 2020 και 10% για το 2021. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $222.18 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 18.8 μερισματική απόδοση 1,7 % και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 5,05.

Η κερδοφορία της Lockheed Martin βελτιώνεται, όσο επεκτείνεται το πρόγραμμα F-35, καθώς οι συνολικές παραγγελίες του αναμένεται να φτάσουν, έως το τέλος του 2020, στα $150 δις.

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων, οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου ανακοίνωσαν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2018, αλλά και σε σχέση με τα αναμενόμενα. Αυτή η εικόνα είναι αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων και των φορολογικών ελαφρύνσεων. Η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου δεν επηρέασε, τελικά, αρνητικά τις εξαγωγές των εταιρειών του κλάδου.