Στη φωτογραφία η εταιρεία με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα κλαδικά κέρδη του 2020 είναι η Collins Aerospace Systems.

Τις τελευταίες εβδομάδες του Ιανουαρίου και τις πρώτες του Φεβρουαρίου, οι εταιρείες του κλάδου της Άμυνας & Αεροναυπηγικής   ανακοίνωσαν τα εταιρικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του 2020 και ουσιαστικά τα συνολικά αποτελέσματα του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες, που παρακολουθούμε,  ανακοίνωσαν για το 4ο τρίμηνο του έτους καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Ηχηρή εξαίρεση αποτέλεσε η Boeing εξαιτίας της αναβολής  στις παραδόσεις αεροσκαφών λόγω της πανδημίας.

Στο παρακάτω πίνακα παραθέτουμε, συγκριτικά τα αναμενόμενα κέρδη (δεξιά στήλη) και τα τελικά κέρδη (μεσαία στήλη) του 4ου  τριμήνου των εταιρειών.

Company Name Period Actual Estimate
Raytheon Technologies Q4 20 0.74 0.695
Textron Inc Q4 20 1.06 0.911
L3 Technologies I Q4 20 3.14 3.09
Lockheed Martin Q4 20 6.38 6.41
Boeing Co/The Q4 20 -4.18 -2.11
General Dynamics Q4 20 3.49 3.55
 Northrop Grumman Corp Q4 20 1.39 1.26

Τα κέρδη της Raytheon Technologies (RTX US), σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν τελικά στα $ 2,736 ανά μετοχή έναντι $ 8,26 το 2019, σημειώνοντας μείωση περίπου 66,9%!  Για το 2021, η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι τα κέρδη, ανά μετοχή, θα διαμορφωθούν στα $ 3,6, ενώ για το 2022 η εκτίμηση είναι πιο αισιόδοξη, καθώς αναμένουν αύξηση κερδών ανά μετοχή στα $ 4,97.  Πάντως, η εταιρεία με τη  μεγαλύτερη συνεισφορά στα κλαδικά κέρδη είναι η Collins Aerospace Systems. Η μετοχή της εταιρείας,, με τιμή κλεισίματος $ 66,73 στις 30 Ιανουάριου 2021 διαπραγματεύεται με  Ρ/Ε 26,46,  μερισματική απόδοση 2,8% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 1,40.

Τα κέρδη της Lockheed Martin συνέχισαν να ικανοποιούν τους μετόχους της αν και η τιμή της μετοχής, παρά τα καλά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας, υποχωρεί.

H Textron (TXT US) παρουσίασε, για το σύνολο του έτους 2020, κέρδη ανά μετοχή $ 2,07 έναντι $ 3,74 το 2019, σημειώνοντας μείωση περίπου 45%. Για το 2021, η  μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι τα κέρδη θα πλησιάσουν τα $ 2,77, ενώ το 2022 οι εκτιμήσεις είναι ότι θα ανέλθουν στα  $ 3,45, πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2018 και του 2019.  Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $ 45,26 στις 30 Ιανουαρίου 2021 διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 26,6, μερισματική απόδοση 0,2% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 1,77.

Η τιμή της μετοχής της Textron σημείωσε μεγάλη πτώση στην αρχή του 2020, υποχωρώντας από τα περίπου $ 50 στα $ 22 . Στο τέλος του 2020, η τιμή της μετοχής κατάφερε να πλησιάσει και πάλι το $ 50.

Μια εταιρεία με αξιόλογη επίδοση το 2020 είναι η L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC. Τα κέρδη της L3, σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν στα $ 11.60 ανά μετοχή έναντι $ 10,08 το 2019, σημειώνοντας αύξηση 12,5%. Η  συγχώνευση των εταιρειών L3 και HARRIS, τελικά, είχε θετικά αποτελέσματα για τους μετόχους, καθώς ήταν μία από τις εταιρείες του κλάδου με αποτελέσματα καλύτερα του 2019. Οι καλές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν για το 2021 καθώς η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι για αύξηση κερδών  11.0%,  ενώ για το 2022 η εκτίμηση είναι για αύξηση κατά 12% επιπλέον. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $171,51 στις  30 Ιανουαρίου 2021, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 18,9, μερισματική απόδοση 2.4% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 1,73.

Η τιμή της μετοχής της L3HARRIS TECHNOLOGIES INC, το 2020, σημείωσε μεγάλη μεταβλητότητα. Παρατηρούμε όμως ότι, σε κάθε πτωτική περίοδο, η ζώνη των $ 150 αποτέλεσε ενδιαφέρουσα ζώνη στήριξης για την τιμή της μετοχής.
Η Boeing είναι μια από τις μετοχές του S&P 500 που δεν ακολούθησαν στην ανάκαμψη των τιμών το 2020, καθώς η εταιρεία ταλαιπωρείται ακόμα από τη μείωση του πτητικού έργου των αερογραμμών.

Τα κέρδη της Lockheed Martin συνέχισαν να ικανοποιούν τους μετόχους της.  Συνολικά, για το 2020, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα $ 24,30  έναντι  $ 21,95 το 2019 αυξημένα περίπου κατά 10,5%, ενώ για το 2021 αναμένεται περίπου ισόποση αύξηση. Η κερδοφορία  της εταιρείας συνεχίζει να βασίζεται στο  πρόγραμμα F-35. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $ 321,82 στις 30 Ιανουαρίου 2021, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε  11,0,  μερισματική απόδοση 3,2% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 14,93!

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Lockheed Martin Corporation. Η τιμή της μετοχής, παρά τα καλά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας, υποχωρεί.

Η  Boeing είναι μια από τις μετοχές του  S&P 500 που δεν ακολούθησαν  στην  ανάκαμψη των τιμών  το 2020, καθώς η εταιρεία ταλαιπωρείται ακόμα από τη μείωση του πτητικού έργου των αερογραμμών. Το 2020 σημείωσε ζημίες  $ 10,13 ανά μετοχή έναντι ζημιών $ 3,47 το 2019! Για το 2021, η εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση και, τελικά, θα σημειώσει κέρδη περίπου $ 1 ανά μετοχή.

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Boeing. Η αγορά προσδοκά ένα turnaround story για την Boeing και κοιτάζει με πολλή προσοχή τη βάση των τιμών στα επίπεδα των $ 150 την περίοδο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2020.

H General Dynamics Corporation παρουσίασε, για το σύνολο του 2020, κέρδη ανά μετοχή $ 11,00 έναντι $ 11,98 το 2019. Για το 2021, αναμένεται να αυξηθούν οριακά  στα $ 11,21. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $ 146,68  στις 30  Ιανουαρίου 2021, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε   13,3   μερισματική απόδοση 3,0% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 2,68.

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της General Dynamics τα τελευταία 6 έτη .

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και τις αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου, έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως, σταδιακά, δημιουργούνται συνθήκες  για επιλογές αξίας, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, οι μετοχές διαπραγματεύονται με ελκυστικό λόγο χρηματιστηριακής προς λογιστικής τιμής. Μια πιθανή διόρθωση της συνολικής αγοράς θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τους αγοραστές που όμως θα πρέπει να είναι πολύ υπομονετικοί.