Τις τελευταίες εβδομάδες του Απριλίου και τις πρώτες του Μαΐου, οι εταιρείες του κλάδου Άμυνας & Αεροναυπηγικής ανακοινώνουν τα εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2020. Φέτος θα έχουν ιδιαίτερη σημασία τα αποτελέσματα και του πρώτου και του δευτέρου τριμήνου, καθώς το κλείσιμο εργοστασίων αλλά και το πάγωμα των παραγγελιών αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά σχεδόν όλους τους βιομηχανικούς κλάδους παγκοσμίως.

Στο προηγούμενο τεύχος, είχαμε προλάβει να δούμε τα αποτελέσματα της Lockheed Martin Corp για το α’ τρίμηνο του 2020. Τα κέρδη, ανά μετοχή, που ανακοίνωσε ήταν $6,08, καλύτερα από τα αναμενόμενα αλλά και από τα αντίστοιχα περσινά, ενώ και οι εκτιμήσεις για τα ετήσια αποτελέσματα ήταν ότι, τελικά, θα κινηθούν καλύτερα από αυτά του 2019. Η εταιρεία ανέμενε να κορυφωθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στη συνέχεια προσδοκούσε η δραστηριότητά της να επιστρέψει, σταδιακά, σε μια κατάσταση «business as usual». Η Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τις προσόδους της από το Υπουργείο Άμυνας, για να υποστηρίξει τους προμηθευτές της γεγονός που θα οδηγήσει σε 5.000 νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη στήριξη της αμερικανικής οικονομίας.

H Textron παρουσίασε, για το α΄ τρίμηνο του 2020, σημαντικά χαμηλότερα κέρδη, οδηγώντας σε μέτρα για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος εργοστασίων.

Όμως η εικόνα δεν ήταν η ίδια για όλες τις εταιρείες του κλάδου Αεροναυπηγικής και Αμυντικής Βιομηχανίας. Από τις δέκα εταιρείες, που απαρτίζουν τον υπο-δείκτη S&P 500 Aerospace & Defense Sub Industry, οι έξι ανακοίνωσαν καλύτερα αποτελέσματα και τέσσερεις χειρότερα από τα αναμενόμενα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αναμενόμενα και πραγματικά κέρδη ανά μετοχή παραθέτουμε στον πίνακα που ακολουθεί:

Company Name Actual Estimate
Lockheed Martin Corp Q1 20 6.08 5.799
Northrop Grumman Corp Q1 20 5.15 5.469
General Dynamics Corp Q1 20 2.43 2.578
Boeing Co/The Q1 20C -1.70 -1.759
Textron Inc Q1 20 0.22 0.479
L3Harris Technologies In Q1 20 2.80 2.572
Howmet Aerospace Inc Q1 20 0.62 0.340
TransDigm Group Inc Q2 20 5.10 4.314
Huntington Ingalls Indus Q1 20 4.23 4.548

H NORTHROP GRUMMAN CORP ήταν μία από αυτές που ανακοίνωσαν χαμηλότερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, αλλά όμως καλύτερα από τα αντίστοιχα περσινά. Συγκεκριμένα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα $5,15 ανά μετοχή έναντι $5,469 μέση αναμενόμενη τιμή και $5,06 το α’ τρίμηνο του 2019. Η πορεία του α’ τριμήνου διαμόρφωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2020 στα $21,80 έως $22,20 υψηλότερα από αυτά του 2019 που ήταν $21,21 ανά μετοχή. Η μετοχή της εταιρείας με τιμή κλεισίματος $335,20 στις 29 Μαΐου διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 15,9 , μερισματική απόδοση 1,7% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 6,18.

Η L3Harris συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, έχοντας κλείσει μόνο τις μονάδες εκπαίδευσης και προσομοίωσης πτήσεων στη Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Τα κέρδη της General Dynamics διαμορφώθηκαν για το α’ τρίμηνο στα $2,43 ανά μετοχή έναντι $ 2,56 το 2019 και $2.578 μέση αναμενόμενη τιμή. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι παραγωγικές της μονάδες λειτουργούν κανονικά, αλλά δεν μπόρεσε να παραδώσει ολοκληρωμένες παραγγελίες λόγω των περιορισμών στις πτήσεις. Επίσης, ανακοίνωσε ότι το υπόλοιπο των ανεκτέλεστων παραγγελιών της, στο τέλος του α’ τριμήνου ήταν $85,7 δις, δηλαδή κατά 23,9% αυξημένο σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ενεργοποίησε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και με τιμή κλεισίματος $146.83 στις 29 Μαΐου διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 12,4, μερισματική απόδοση 3,0% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 3,19.

Η τιμή της μετοχής της General Dynamics φαίνεται να ανακάμπτει το Μάιο.

Για την Boeing, η ενδιαφέρουσα είδηση είναι η επαναλειτουργία της γραμμής παραγωγής του 737 MAX στο εργοστάσιο του Ρέντον. Οι ζημίες για το πρώτο τρίμηνο ήταν σχεδόν οι αναμενόμενες -$1.70 ανά μετοχή, ενώ για το σύνολο του έτους αναμένεται να διαμορφωθούν στα -$ 3,84 έναντι -$3,47 το 2019. Το θετικό σενάριο αναφέρει κέρδη $7,32 ανά μετοχή από το 2021.

Η τιμή της μετοχής της Boeing σημείωσε μεγάλη πτώση το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, υποχωρώντας από τα $350 στα $100 . Το Μάιο η τιμή της παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα, σχηματίζοντας όμως μία βάση στη περιοχή γύρω από τα $ 125.

H Textron (TXT US) παρουσίασε, για το α΄ τρίμηνο του 2020, κέρδη ανά μετοχή $ 0,22 έναντι $ 0,77 το 2019, σημειώνοντας σημαντική μείωση. Η επίδοση αυτή ανάγκασε την εταιρεία να λάβει μέτρα για τη μείωση του κόστους λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος εργοστασίων. Για το β΄ τρίμηνο αναμένει ζημίες -$0,03 ανά μετοχή και για το σύνολο του 2020 κέρδη $1,55 έναντι $3,74 το 2019. Η μετοχή της εταιρείας με τιμή κλεισίματος $30,97 στις 29 Μαΐου διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 9,5 μερισματική απόδοση 0,3% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 1,27.

Άλλη μία εταιρεία με αξιόλογη επίδοση το α’ τρίμηνο είναι η L3HARRIS TECHNOLOGIES INC. Τα κέρδη της L3 για το α’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα $2,8, καλύτερα σε σχέση με τα περσινά πού ήταν $1,78. Η L3Harris προβλέπει τα κέρδη ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος να κυμανθούν στο εύρος στα 11,15 $ – 11,55 $ έναντι $10,08 το 2019. Συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, έχοντας κλείσει μόνο τις μονάδες εκπαίδευσης και προσομοίωσης πτήσεων στη Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $199,45 στις 29 Μαΐου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 25,8 και μερισματική απόδοση 1.7%.

Η τιμή της μετοχής της L3Harris σημείωσε μεγάλη πτώση το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, υποχωρώντας από τα $230 στα $150. Το Μάιο τιμή της σημείωσε έντονη άνοδο πλησιάζοντας τα επίπεδα που βρισκόταν στο τέλος του 2019.

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων. βλέπουμε ότι ορισμένες «παραδοσιακές» εταιρείες του κλάδου επηρεάστηκαν λιγότερο. Βέβαια, με το δεδομένο ότι η πανδημία κορυφώθηκε στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου τα οποία θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, για να ανανεώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το έτος.