Τις τελευταίες εβδομάδες του Ιανουαρίου και τις πρώτες του Φεβρουαρίου ,οι εταιρίες του κλάδου της Άμυνας & Αεροναυπηγικής   ανακοίνωσαν τα εταιρικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του 2018. Οι περισσότερες από τις εταιρίες που παρακολουθούμε ανακοίνωσαν καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αναμενόμενα και πραγματικά κέρδη ανά μετοχή παραθέτουμε στον πίνακα που ακολουθεί.

Company Name Period Actual Estimate
United Technolog Q4 18 1.95 1.533
Textron Inc Q4 18 1.15 0.981
L3 Technologies I Q4 18 3.10 2.692
Lockheed Martin Q4 18 4.39 4.397
Boeing Co/The Q4 18 5.48 4.592
General Dynamics Q4 18 3.07 2.985
Northrop Grumma Q4 18 4.93 4.501
Raytheon Co Q4 18 2.93 2.879

 

Τα κέρδη της United Technologies, σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν τελικά  στα $7,61 ανά μετοχή έναντι $ 6,65 το 2017, σημειώνοντας αύξηση περίπου 14,5%!  Η επίδοση αυτή είναι  εντυπωσιακή, καθώς, τα προηγούμενα χρόνια, η αύξηση των κερδών ήταν οριακή. Για το 2019,  η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι για ανάπτυξη 3,5%  ενώ για το 2020 η εκτίμηση είναι πιο αισιόδοξη, καθώς αναμένουν αύξηση κερδών 9,3%. Ο κλάδος με τη  μεγαλύτερη συνεισφορά στα κέρδη είναι αυτός των κινητήρων Pratt & Whitney. Η μετοχή της εταιρίας, με τιμή κλεισίματος $127,77 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 16,3, μερισματική απόδοση 2,3% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 2,86.

H Textron παρουσίασε, για το σύνολο του έτους 2018, κέρδη ανά μετοχή $3,34 έναντι $ 2,45 το 2017, σημειώνοντας αύξηση περίπου 36%. Η επίδοση αυτή είναι, επίσης, εντυπωσιακή, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχε μείωση των κερδών της κατά 6,5%. Για το 2019 και το 2020, η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι για ανάπτυξη 10% ανά έτος. Η μετοχή της εταιρίας, με τιμή κλεισίματος $55,06 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 16,4, μερισματική απόδοση 0,1% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 2,5.

Η τιμή της μετοχής της Textron σημείωσε μεγάλη πτώση στο τέλος του 2018, υποχωρώντας από τα $72 στα $45, αλλά πολύ σύντομα κέρδισε πίσω $10 και πλέον η τιμή της είναι στα $55.
Η τιμή της μετοχής της Textron σημείωσε μεγάλη πτώση στο τέλος του 2018, υποχωρώντας από τα $72 στα $45, αλλά πολύ σύντομα κέρδισε πίσω $10 και πλέον η τιμή της είναι στα $55.

Άλλη μία εταιρία με αξιόλογη επίδοση είναι η L3. Τα κέρδη της L3 TECHNOLOGIES INC, σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν στα $10.75 ανά μετοχή έναντι $ 8,47 το 2017, σημειώνοντας αύξηση περίπου 27%!  Οι καλές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς για το 2019 η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι για ανάπτυξη 6%, ενώ για το 2020 η εκτίμηση είναι γι’ αύξηση κερδών κατά 9%. Ο κλάδος με τη  μεγαλύτερη συνεισφορά στα κέρδη είναι των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Η μετοχή της εταιρίας, με τιμή κλεισίματος $213,85 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 20,2, μερισματική απόδοση 1,6% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 2,98.

Τα κέρδη της Lockheed Martin για το τέταρτο  τρίμηνο του έτους μπορεί να ήταν οριακά χαμηλότερα των αναμενομένων, αλλά τα προηγούμενα τρία τρίμηνα η εταιρία δικαίωσε τους μετόχους της. Συνολικά, για το 2018, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα $17,59  έναντι  $13,33 το 2017 (αυξημένα περίπου κατά  30%). Να σημειώσουμε ότι ο ετήσιος στόχος ανάπτυξης για το 2018 ήταν 3-5% . Η κερδοφορία βελτιώθηκε με την επέκταση του προγράμματος F-35, καθώς οι συνολικές παραγγελίες που είχε λάβει η εταιρία έως το τέλος του 2018, ανέρχονταν στα $130 δις έναντι εκτιμήσεων για $110 δις. Αν κρίνουμε από το παράδειγμα της Boeing, όσο οι παραγγελίες αυξάνονται, τόσο βελτιώνεται και η κερδοφορία της Lockheed.

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Lockheed Martin Corporation
Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Lockheed Martin Corporation

Η μετοχή της Boeing είναι από τις ελάχιστες του δείκτη S&P 500 που καταγράφουν νέο ιστορικό μέγιστο. Τα κέρδη της, σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκαν στα $16,01 ανά μετοχή έναντι $ 12,04 το 2017, σημειώνοντας αύξηση περίπου 33% !  Η επίδοση αυτή είναι συνέχεια της πολύ καλής πορείας  του 2017 και του 2016. Για το 2019,  η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι για ανάπτυξη 25%,  ενώ για το 2020 η εκτίμηση είναι πιο συγκρατημένη, καθώς αναμένουν αύξηση κερδών 16,5%.  Η μετοχή της εταιρίας, με τιμή κλεισίματος $424,05 στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 23,7, μερισματική απόδοση 1,9% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 7,10!

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Boeing
Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Boeing

H General Dynamics Corporation παρουσίασε, για το σύνολο του έτους 2018, κέρδη ανά μετοχή $11,18 έναντι $ 9,95 το 2017, σημειώνοντας αύξηση περίπου 12%, δηλαδή  πολύ πάνω από το μέσο όρο των περασμένων ετών. Για το 2019 αναμένεται ανάπτυξη περίπου 5%. Η μετοχή της εταιρίας με τιμή κλεισίματος $172,54  στις 22 Φεβρουαρίου διαπραγματεύεται με Ρ/Ε   15,1 , μερισματική απόδοση 2,2 % και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 4,25.

H Northrop Grumman Corporation παρουσίασε για το σύνολο του έτους 2018 τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα του κλάδου. Τα  κέρδη ανά μετοχή ήταν $21,33 έναντι $ 13,8 το 2017, σημειώνοντας αύξηση περίπου 60%! Δυστυχώς όμως για το 2019 οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μείωση των κερδών κατά 10%. Η μετοχή της εταιρίας με τιμή κλεισίματος $288,71  στις 22 Φεβρουαρίου διαπραγματεύεται με Ρ/Ε   13,52  , αρκετά κάτω από το μέσο όρο του κλάδου.

H Raytheon συνεχίζει την σταθερή της ανοδική πορεία. Για το 2018 σημείωσε ανάπτυξη κερδών κατά 35% και αναμένει ανάπτυξη 13% για το 2019 και 14% για το 2020.  Η μετοχή της εταιρίας, με τιμή κλεισίματος $18661  στις 22 Φεβρουαρίου, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε  19,  μερισματική απόδοση 1,9 % και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 4,59.

Αξιολογώντας τη συνολική εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων, οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου ανακοίνωσαν καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε σχέση με το 2017, αλλά και σε σχέση με τα αναμενόμενα. Αυτή η εικόνα είναι αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων και των φορολογικών ελαφρύνσεων. Η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου και ιδιαίτερα έναντι των νομισμάτων αναδυομένων αγορών δεν επηρέασε τελικά αρνητικά τις εξαγωγές των εταιρειών του κλάδου. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επηρεάσει τους ισολογισμούς των εταιρειών μια ενδεχόμενη υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος στο μέλλον.