Στη φωτογραφία: O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λ. Όστιν κατά τη διάρκεια ομιλίας στην ισραηλινή βάση Νεβάτιμ, τον Απρίλιο του 2021, μπροστά σε ένα F-35 που, ως γνωστόν, κατασκευάζεται από τη Lockheed Martin, η οποία κατέγραψε θετική χρηματιστηριακή πορεία το γ’ τρίμηνο του 2022. 

Μετά τις αρχές του Νοεμβρίου, οι εταιρείες στις ΗΠΑ αρχίζουν να ανακοινώνουν τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου Τριμήνου. Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, από εδώ και στο εξής,  θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σταδιακά θα ενσωματώνονται  στο κοστολόγιο των εταιρειών η ανατίμηση των πρώτων υλών, το ακριβότερο χρηματοδοτικό κόστος και η σταδιακή μείωση της ζήτησης.  Στον κλάδο των εταιρειών του αμυντικού τομέα, σε σύνολο δέκα εταιρειών, οι εννέα ανακοίνωσαν κέρδη, εκ των οποίων, οι επτά καλύτερα του αναμενομένου και οι δύο χειρότερα. Μόνο μια, η Boeing, ανακοίνωσε ζημίες έναντι εκτιμήσεων για κέρδη.

Η Boeing, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η κερδοφορία επλήγη από το πρόγραμμα σταθερού κοστολογίου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, αλλά εκτιμά ότι είναι πολύ θετικό στοιχείο για την εταιρεία ότι έχει θετικές ταμειακές ροές.

Στον αμυντικό τομέα,  η μετακύλιση του κόστους στον καταναλωτή είναι εξαιρετικά  δύσκολη, καθώς οι παραγωγοί δεσμεύονται από συμβόλαια. Στη δε περίπτωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, είναι ξεκάθαρος ο όρος “fixed-price contracts” που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή, εάν υπάρχουν αναπροσαρμογές στα κοστολόγια των προμηθευτών. Στον όρο αυτό, εταιρείες, όπως η Boeing, απέδωσαν τα αρνητικά αποτελέσματα του γ’ Τριμήνου.

Αποτελέσματα γ’ Τριμήνου 2022 κλάδου εταιρειών Άμυνας ΗΠΑ

Η Boeing ανέμενε $0,135 κέρδη ανά μετοχή και, αντί αυτού, ανακοίνωσε ζημίες $6,18 που προήλθαν, κυρίως, από τον κλάδο Άμυνας και Διαστήματος, ο οποίος (μόνο για το γ’ τρίμηνο) ήταν ζημιογόνος κατά $2,8 δις,  ενώ τα έσοδα από τον κλάδο ήταν μειωμένα σε ετησιοποιημένη βάση κατά -20%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών έχει διαμορφωθεί στα $381 δις και η καθαρή ταμειακή ροή ήταν θετική κατά $3,19 δις έναντι εκτίμησης $1,38. Η Boeing, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η κερδοφορία επλήγη από το πρόγραμμα σταθερού κοστολογίου του υπουργείου Άμυνας, αλλά εκτιμά ότι είναι πολύ θετικό στοιχείο για την εταιρεία ότι έχει θετικές ταμειακές ροές. Για το σύνολο του 2022, ο συνολικός κύκλος εργασιών αναμένεται να διαμορφωθεί στα $66,6 δις έναντι  $62,3 δις το 2021. Για το 2023, υπάρχει μια εξαιρετικά αισιόδοξη πρόβλεψη για κύκλο εργασιών $80,8 δις και επιστροφή στηn κερδοφορία.

Ωστόσο, παρά τα άσχημα αποτελέσματα, η τιμή της μετοχής κινήθηκε ανοδικά, καθώς φαίνεται ότι ακολουθεί την κίνηση του δείκτη S&P 500 και μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, υπεραποδίδει του δείκτη. Αυτό μπορούμε να το αποδώσουμε στο γεγονός ότι, σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού, οι επενδυτές στρέφονται προς εταιρείες με πραγματική αξία.

Η τιμή της μετοχής της Boeing σε σχέση με τον S&P 500

Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε και η Northrop Grumman, η οποία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή $5,89  έναντι εκτιμήσεων $6,10  και κερδών $6,63 το ίδιο διάστημα του 2021. Όπως και στην περίπτωση της Boeing, η μετοχή της NOC κάλυψε γρήγορα τις απώλειες των ημερών της ανακοίνωσης και μάλιστα υπεραποδίδει του δείκτη. Η τιμή της είναι κοντά στα ιστορικά της υψηλά, υποδηλώνοντας την ανθεκτικότητά της, αλλά και τη προτίμηση των επενδυτών σε μετοχές  του κλάδου.

Η τιμή της μετοχής της NOC σε σχέση με τον S&P 500

Η  Northrop Grumman διαπραγματεύεται με λόγο P/Ε 26.1 που είναι 5.83 φορές πάνω από τη λογιστική της αξία και μερισματική απόδοση 1,28%. Οι δείκτες αυτοί την καθιστούν μάλλον ακριβή μετοχή με την προοπτική μειωμένης κερδοφορίας για το 2023 σε σχέση με το 2022. Η εκτίμηση για τα κέρδη, ανά μετοχή, ανέρχεται στα $23,10 το 2023 έναντι πρόσφατης  εκτίμησης για κέρδη $24,71 το 2022.

Αντίθετα με τις προαναφερθείσες εταιρείες, η Lockheed Martin, ανακοίνωσε κέρδη καλύτερα του αναμενομένου, αλλά σε ετήσια βάση -για το 2022- εξακολουθεί να αναμένει χαμηλότερο κύκλο εργασιών και κέρδη σε σχέση με το 2021. Αντίθετα, για το 2023, η προσδοκία είναι ότι θα έχει κέρδη ανά μετοχή $27,18 έναντι $21,68 το 2022 και $22,76 το 2021. Η μετοχή της εταιρείας είναι 2% κάτω από τα ιστορικά υψηλά, καθώς συντηρούνται οι προσδοκίες για εξαιρετικά υψηλές πωλήσεις τα επόμενα χρόνια λόγω της απόφασης πολλών κρατών να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς. Οι πωλήσεις της Lockheed Martin   είναι μοιρασμένες περίπου κατά 50% στις ΗΠΑ και 50% εκτός ΗΠΑ. Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 17.7 που είναι 10.55 φορές πάνω από τη λογιστική αξία και με μερισματική απόδοση 2,5%.

Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε η Northrop Grumman, η οποία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή $5,89 έναντι εκτιμήσεων $6,10 και κερδών $6,63 το ίδιο διάστημα του 2021.

Υπό το πρίσμα της, προς τα άνω, αναπροσαρμογής στο κόστος των εταιρειών έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη των εταιρικών αποτελεσμάτων στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η αγορά, στην παρούσα συγκυρία, αναμένει να δει πόσο θα αυξήσει τα επιτόκια η FED και πόσο θα επηρεαστούν τα εταιρικά αποτελέσματα από το αυξημένο χρηματοδοτικό κόστος. Ο κλάδος των εταιρειών του αμυντικού τομέα έως τώρα μας έχει  ανταμείψει και σε βάθος χρόνου είναι ένας κλάδος με μικρότερες διορθώσεις κατά τις περιόδους κρίσεις και σημαντική άνοδο  στις περιόδους ανάπτυξης. Η άνοδος των επιτοκίων σίγουρα θα φέρει ανατροπή στη, μέχρι τώρα, κανονικότητα των εταιρειών που είχαν εκμεταλλευτεί τη μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Αναμένουμε να δούμε και να αξιοποιήσουμε τυχόν διορθώσεις που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον.