Του Ηλία Νταλούμη

Από το Σάββατο 16 έως και την Πα­ρασκευή 29 Ιανουαρίου, πραγματο­ποιήθηκε, στην 112Πτέρυγα Μάχης/ Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, συνεκ­παίδευση της 31ης Μοίρας Επιχειρή­σεων Έρευνας – Διάσωσης (ΜΕΕΔ) με την 321st Special Tactics Squadron (STS) των ΗΠΑ, η οποία εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο της άσκησης «Java Grind 2016». Κατά τη διάρκεια της άσκησης, εκτελέστηκαν ρίψεις αλεξιπτωτιστών με άλματα στατικού ιμάντα και ελεύθερης πτώ­σης, ημέρα και νύχτα, σε ξηρά και θά­λασσα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τα πτη­τικά μέσα των 67th και 7th Special Operations Squadron των ΗΠΑ.