Πολλά ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ίδρυση ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Δυστυχώς τίποτα απ’ όλα αυτά που –επαναλαμβάνουμε– ακούστηκαν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι σοβαρό. Οι διάφοροι προτείνοντες καλύτερα να μας πουν: α) θέλουν ένα ακόμη «όργανο» στο οποίο θα πολιτικολογούν; β) έχουν υπόψη τους τις αρμοδιότητες του ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας) και πώς αυτές έχουν αποψιλωθεί ή απλώς ξεχαστεί; γ) θέλουν να δημιουργήσουν ένα απλό και αποτελεσματικό «όργανο» που όντως να παράγει έργο ή απλώς «ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα» κι έτσι να κάνουν «το κομμάτι» τους και να δείξουν στο πόπολο ότι «έχουν ιδέες» και διαφέρουν από το «κατεστημένο»;

Ναι! Ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας θα είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να είναι ολιγομελές. Το πολύ 5-6 άτομα. Να μετέχουν γνώστες των σχετικών θεμάτων. «Τεχνοκράτες» όχι πολιτικολογούντες. Οι προτάσεις του να γίνονται σεβαστές από τις κυβερνήσεις κι όχι να «προσαρμόζονται» κατά το δοκούν. «Λειτουργικά μοντέλα» που μπορούμε να μιμηθούμε υπάρχουν τριγύρω μας. Αρκεί να θελήσουμε να τα δούμε. Πόσο όμως διατεθειμένοι είναι οι «ηγήτορές» μας να ακολουθήσουν την κοινή λογική; Κατά τ’ άλλα κουβέντα να γίνεται.