Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συμμετείχε στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Military Committee-EUMC), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην σύνοδο αφορούσαν την υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας της Ε.Ε. (η θεματική ενότητα πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Federica Mogherini), τις τρέχουσες, κύριες και υποστηρικτικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές της Ε.Ε., τη συνεργασία Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, τις συνεργασίες και πρωτοβουλίες με κράτη εκτός Ε.Ε., την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Ε.Ε., την υλοποίηση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO), την αντιμετώπιση της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίση και τον εκσυγχρονισμό της δομής διοίκησης και ελέγχου της Ε.Ε.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στις τοποθετήσεις του επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

– Η συνέχιση της επιχείρησης ‘’SOPHIA’’ είναι σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, πέραν της διάθεσης προσωπικού και μέσων στην επιχείρηση, συνδράμουν σε αυτήν και με την παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής της Λιβύης, από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ).

– Η συνέχιση των υποστηρικτικών δράσεων της Ε.Ε. είναι αλληλένδετη με την επίτευξη των στόχων της παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΝΑΠ, παρέχοντας εκπαιδεύσεις σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλει σε δράσεις οικοδόμησης δυνατοτήτων.

– Η εγκαθίδρυση του μηχανισμού European Peace Facility (EPF) είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας της ΕΕ. Προσβλέπουμε ότι ο EPF θα καλύψει τα αναγνωρισμένα κενά των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών στην ΕΕ, καθιστώντας εφικτή τη συνδρομή πόρων από τα κράτη-μέλη της ΕΕ στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

– Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ πρέπει να διαφυλάττει τη θεσμική ακεραιότητα των δύο οργανισμών, δίχως αποκλεισμούς, με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία των διαδικασιών λήψης απόφασης. Επιπλέον, η εν λόγω συνεργασία πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα συνοχής, συμπληρωματικότητας και αποφυγής επικάλυψης προσπάθειας/έργου.

– Η ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες θα συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση της σταθερότητας σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα προωθεί και συμμετέχει σε ευρύ πλέγμα διεθνών στρατιωτικών συνεργασιών με χώρες των Βαλκανίων, της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

– Η επίτευξη των στόχων της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO) κατατείνει στη στενότερη συνεργασία των κρατών-μελών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων και διαδικασιών, ειδικότερα όσον αφορά σε συνεργασία με τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.

– Η αντιμετώπιση της οξείας μεταναστευτικής κρίσης απαιτεί την υιοθέτηση και εφαρμογή από πλευράς ΕΕ συνεκτικής πολιτικής, στη βάση της αλληλεγγύης και της αναλογικής κατανομής των σχετικών βαρών.

– Η σταδιακή δημιουργία διακριτής δομής διοίκησης και ελέγχου των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ θα συμβάλλει στην επίτευξη κοινής αμυντικής πολιτικής.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε επαφές με ομολόγους του άλλων κρατών, με τους οποίους συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στους οποίους τόνισε την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο.