Λεζάντα: Ο Κούζμα Κισέλεφ, κομισάριος Δκιεθνών Σχέσεων της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας υπογράφει το Χάρτη του ΟΗΕ τον Ιούνιο του 1945

«Εάν νομίζετε ότι κάποια παλιόχαρτα θα ρυθμίζουν εις το διηνεκές τα πεπρωμένα ενός λαού είσθε πολύ γελασμένος. Προσγειωθείτε και συνέλθετε». Την ευγενική αυτή συμβουλή δημόσια μου έδωσε ενοχλημένος αναγνώστης άρθρου μου που δημοσιεύθηκε στην «Κ» της 27ης Φεβρουαρίου με τίτλο «Το Μεγάλο Λάθος της Ρωσίας». Κατέγραφα την κυνική παραβίαση από τον πρόεδρο Πούτιν βασικών κειμένων που διέπουν την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επιμένω εντούτοις διότι τα «παλιόχαρτα» δεν αφορούν μόνο Ρωσία και Ουκρανία. Αφορούν και την Ελλάδα.

Παλιόχαρτο ο Χάρτης του ΟΗΕ (υπεγράφη στις 26.6.1945 στον Αγιο Φραγκίσκο) που προτάσσει ότι «Εμείς οι Λαοί των Ηνωμένων Εθνών είμαστε αποφασισμένοι να επιβεβαιώσουμε την πίστη μας στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και αξία του ανθρώπου και στην ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεγάλων και μικρών κρατών». Αφορά μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο που υπογραμμίζει ότι «Θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η δικαιοσύνη και ο σεβασμός στις υποχρεώσεις που απορρέουν από συνθήκες και άλλες πηγές του διεθνούς δικαίου να μπορούν να διατηρηθούν». Αφορά μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο που επιτάσσει (Αρθρο 2 παρ. 4) ότι «Ολα τα μέλη θα απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους…». Αφορά μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο οι Δέκα Αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι (υπεγράφη από τον Κων. Καραμανλή την 1η Αυγούστου 1975) στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (νυν ΟΑΣΕ), που επιμένουν ότι «Τα μετέχοντα κράτη θα σεβαστούν την κυρίαρχη ισότητα … συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εδαφική ακεραιότητα, στην ελευθερία και στην πολιτική ανεξαρτησία…» (Αρχή Ι). Αφορά μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο που επιβάλλει (Αρχή ΙΙ) ότι «…Τα κράτη θα απέχουν της χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους. Ουδείς ισχυρισμός μπορεί να επικληθεί ως αιτιολόγηση προσφυγής στην απειλή ή στη χρήση βίας κατά παραβίαση της Αρχής αυτής». Αφορά μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο που κηρύσσει (Αρχή ΙΙΙ) ότι «…Τα κράτη θα απέχουν από κάθε απαίτηση ή πράξη κατάληψης και σφετερισμού τμήματος ή ολοκλήρου του εδάφους οιουδήποτε κράτους…». Αφορά μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο η Χάρτα του Παρισιού για μια Νέα Ευρώπη (υπεγράφη από τον Κων. Μητσοτάκη στις 21.11.1990) που διαλαλεί ότι «…Αναγνωρίζουμε πλήρως την ελευθερία των κρατών (Ευρώπης) να επιλέξουν ελεύθερα τις δικές τους διευθετήσεις ασφάλειας». Αφορά μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο όταν υπενθυμίζει ότι «…Η μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Αφορά μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υιοθετήθηκε στις 10.12.1948 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ). Τονίζει ότι «Επειδή η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησε σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν, να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου».

Παλιόχαρτο το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι Συμβάσεις της Γενεύης (12.8.1949) και των Προσθέτων Πρωτοκόλλων (10.6.1977) που αφορούν τον άνθρωπο στον πόλεμο. Αφορούν μόνο Ρωσία και Ουκρανία;

Παλιόχαρτο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ρώμη, 4.11.1950) που προβλέπει την «προσήλωση στις θεμελιώδεις ελευθερίες που αποτελούν το βάθρο της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο…».

Τα «παλιόχαρτα» επιβάλλουν την υπεροχή του δικαίου και την αντίσταση στην απειλή πολέμου. Οι αρχές αυτές προτάσσονται από την Ελλάδα. Oχι πάντοτε με την αποτελεσματικότητα που θέλαμε.

Τώρα δικαιώνεται η οικουμενική αξία του ελληνικού δόγματος που κάποιοι αντιμετώπιζαν ως αδυναμία. Το επί 48ετία θεμέλιο της πολιτικής μας γίνεται δόγμα πίστης και αντίστασης της Ευρώπης. Θα επιβεβαιωθεί έναντι οποιουδήποτε ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξε ο πρόεδρος Πούτιν.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Καθημερινή” στις 5 Μαρτίου 2022