Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Χέρμπερτ Γουόκερ Μπους απεβίωσε στις 30 Νοεμβρίου 2018 και μαζί του έφυγε, συμβολικά, από το προσκήνιο και μία ολόκληρη γενιά Αμερικανών πολιτικών που είχαν «ψηθεί» από τις εμπειρίες του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και τις δύσκολες ισορροπίες -διπλωματικές και στρατιωτικές- του Ψυχρού Πολέμου.

Ως ένας από τους νεότερους, σε ηλικία, πιλότους του Αμερικανικού Ναυτικού το 1942, πετυχημένος επιχειρηματίας στον κλάδο των πετρελαιοειδών στις αρχές της δεκαετίας του ’60, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων το 1966, μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ το 1971, πρεσβευτής στην Κίνα το 1973, διευθυντής της CIA το 1976 και αντιπρόεδρος της χώρας από το 1981, ο Μπους απέκτησε την πείρα για την άσκηση μιας επιτυχούς προεδρικής θητείας από τον Ιανουάριο του 1989 ως τον Ιανουάριο του 1993. Έχασε την επανεκλογή του, από τον Μπιλ Κλίντον, στο πεδίο της οικονομίας, αλλά έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους προέδρους των ΗΠΑ στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής, έχοντας κοντά του και μία ομάδα με σπάνια προσόντα (Τζ. Μπέικερ, Μπ. Σκόουκροφτ κ.α.).

Κορυφαία σημεία της μεθοδικής και μετριοπαθούς πολιτικής του αποτελούν η κατάρρευση της ΕΣΣΔ, χωρίς αναταράξεις και κίνδυνο πολέμου με τη Δύση, και ο Πόλεμος του Κόλπου Κατάφερε τότε, για πρώτη φορά, να συνασπίσει τον Αραβικό Κόσμο με τις ΗΠΑ και να μην ενδώσει στον πειρασμό προέλασης μέχρι τη Βαγδάτη και ανατροπής του καθεστώτος του Σ. Χουσεΐν, όπως συνέβη, επί προεδρίας του γιού του το 2003, με τις γνωστές έκτοτε συνέπειες.

Ο Πό­λε­μος του Κόλ­που, ό­πως έ­χει μεί­νει στην ι­στορί­α η στρα­τιω­τι­κή και διπλω­μα­τι­κή α­ντιπα­ρά­θε­ση με­τα­ξύ του Ιράκ και των συμ­μα­χι­κών δυ­νά­με­ων, υπό την η­γε­σί­α των Η­ΠΑ, άρχι­σε με την ει­σβο­λή των ι­ρα­κι­νών στο Κου­βέ­ιτ (2 Αυ­γού­στου του 1990) και ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε με την α­πο­δο­χή των ό­ρων που έ­θε­σε ο Ο.Η.Ε. προς το Ι­ράκ για την κα­τά­παυ­ση του πυ­ρός (3 Μαρ­τί­ου του 1991). Πρό­κει­ται για την πιο ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη επιχεί­ρη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε έ­ως τό­τε, τό­σο α­πό από­ψε­ως ορ­γά­νω­σης και συ­ντονι­σμού, ό­σο και α­πό α­πό­ψε­ως χρή­σης των πιο ε­ξε­λιγ­μένων και τε­χνο­λο­γι­κά προ­ηγμένων μέσων και οπλικών συ­στη­μά­των.

TΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «Α&Δ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ.