Η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία SOTIRIA Technology ξεχώρισε στο πλαίσιο του νατοϊκού προγράμματος DIANA Challenge για το έτος 2023.

Όπως αναφέρει η ίδια σε ανακοίνωσή της, μεταξύ των άνω των 1.300 προτάσεων που κατατέθηκαν, ξεχώρισαν οι λύσεις διττής χρήσης αιχμής της SOTIRIA Technology για την καινοτόμο ανάπτυξη τεχνολογιών που θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

«Η λύση αιχμής διπλής χρήσης της SOTIRIA Technology αποτελεί ένα παθητικό, αυτόνομο και εκ νέου ανεπτυγμένο σύστημα υποβρύχιας επιτήρησης που φέρνει επανάσταση στην ανίχνευση πιθανής παρείσφρησης για ναυτικά συμμαχικά με το ΝΑΤΟ και προστατεύει κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων καλωδίων, λιμένων, αγωγών και των διασυνδέσεων τους», όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο Επιταχυντής Αμυντικής Καινοτομίας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA) είχε νωρίτερα φέτος προσκαλέσει ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις και οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών (deep tech) διττής χρήσης (dual use) να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά Challenge Programmes με τρεις διαφορετικές θεματικές: Energy Resilience (ενεργειακή ανθεκτικότητα), Secure Information Sharing (ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών), Sensing and Surveillance (ανίχνευση και επιτήρηση).

Η SOTIRIA Technology πήρε μέρος στην τελευταία κατηγορία (sensing and surveillance) στην οποία και ξεχώρισε μαζί μαζί με συνολικά άλλες 14 εταιρείες από άλλες χώρες (Ping Dsp, Lobster Robotics, Skarv Technologies, Owl Integrations, DotOcean, HGPartners, Dolphin Labs Ocean, aRoboticsCompany, Grayscale AI, Phantom Photonics, Marine Thinking, Elwave SAS, Water Linked AS, Aquark Technologies), όπως σημειώνει στον ιστοχώρο του το ΝΑΤΟ.