Του Ηλία Νταλούμη

Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, υπογράφηκε, στο ΓΕΝ, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ναυτικού και της εταιρείας TURBOMED S.A., που αφορά την αδαπάνως συντήρηση και επισκευή από την εν λόγω εταιρεία όλων των στροβιλοϋπερπληρωτών (turbochargers) των ναυτικών μηχανών ντίζελ των πολεμικών πλοίων, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του Ναυτικού, με τη μορφή πρακτικής εξάσκησης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των τε­χνικών εργασιών για το 2016.