Επιμέλεια: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Η κυβέρνηση της Καμπέρα πρότεινε ένα νέο νόμο που δίνει στους πράκτορες της Australian Secret Intelligence Service (ASIS) το δικαίωμα να κάνουν χρήση θανάσιμων μέσων εναντίον όσων μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο μια επιχείρηση πληροφοριών. Ταυτόχρονα ο νόμος παρέχει στη μυστική υπηρεσία ASIS που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό περισσότερη αυτονομία στις δραστηριότητές της.

Το αυστραλιανό δίκαιο δίνει στους πράκτορες που βρίσκονται στο εξωτερικό άδεια να κάνουν χρήση θανάσιμων μέσων προκειμένου να προστατεύουν τις ζωές άλλων πρακτόρων ή όσους εργάζονται για την αυστραλιανή κυβέρνηση.

Επίσης η υπουργός Εξωτερικών Marise Payne επισήμανε, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι αλλαγές σημαίνουν ότι τα μέλη της ASIS θα είναι σε θέση να προστατεύσουν ένα ευρύτερο αριθμό ανθρώπων και να κάνουν χρήση μιας εύλογης αντίδρασης αν κάποιος θέσει σε κίνδυνο μια επιχείρηση. Η τροποποίηση του νόμου συμπλήρωσε η Payne ήταν απαραίτητη εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι πράκτορες της ASIS.