Στο προηγούμενο τεύχος της «Α&Δ, είχαμε αναφερθεί στη διαγωνιστική διαδικασία για την πτητική εκπαίδευση των χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας που ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Τελικά, στις αρχές του Ιανουαρίου που μας πέρασε, αποφασίστηκε το έργο να αναλάβει η ισραηλινή εταιρεία Elbit Systems. Το κόστος είναι της τάξης των $1,68 δισ. (περίπου €1,375 δισ.) και θα έχει διάρκεια 22 χρόνων. Επειδή, ως συνήθως, πολλά γράφτηκαν και ειπώθηκαν γι’ αυτήν την απόφαση, να πούμε κάποια πράγματα που θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.

Τα ιταλικής κατασκευής Leonardo M-346 Lavi θεωρούνται ως ιδιαίτερα πετυχημένα εκπαιδευτικά και έχουν αποδείξει τις ικανότητες και με την Ισραηλινή Αεροπορία.

Οι προτάσεις για τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην 120 Πτέρυγα Αεροπορικής Εκπαίδευσης (120 ΠΑΕ) στην Καλαμάτα ήσαν δύο. Η μία από την καναδική CAE (Canadian Aviation Electronics Ltd) και η άλλη από την ισραηλινή Elbit Systems. Τα κριτήρια της επιλογής ήσαν τα εξής:

1. Ώρες πτήσης

Η απαίτηση της Αεροπορίας ήταν 7.500 ώρες πτήσης (ΩΠ). Και οι δύο εταιρείες πρόσφεραν αυτόν το αριθμό. Η πρόταση της CAE αναφερόταν σε ΩΠ από την εκκίνηση του  κινητήρα έως την κράτησή του. Αντίθετα, αυτή της Elbit μετρά την ΩΠ από την απογείωση έως την προσγείωση, δηλαδή δεν θεωρεί ως ΩΠ το χρονικό διάστημα που το αεροπλάνο είναι στο έδαφος σε αναμονή, τροχοδρομεί κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση της Elbit δίνει μια διαφορά +20% (περίπου 1.500 ΩΠ) περισσότερες ήτοι σύνολο 9.000 ΩΠ έναντι 7.500 της CAE.

2. Εξομοιωτής πτήσεων

Η πρόταση της Elbit καλύπτει τις απαιτήσεις της Αεροπορίας για τις ΩΠ στους εξομοιωτές (Simulator) των αεροπλάνων και υπερτερεί αυτής της CAE, με την κάλυψη περισσότερων ΩΠ και περισσότερων θέσεων εκπαίδευσης στους εξομοιωτές.

Τα T-6A Texan II χρησιμοποιούνται από την Αεροπορία μας εδώ και πολλά χρόνια και, φυσικά, θα συνεχίσουν για ακόμη περισσότερα.

3. Χρονοδιάγραμμα – Κόστος

Σύμφωνα με την κατατεθείσα πρόταση, το κόστος της πρότασης της Elbit ανέρχεται σε €1,375 δις. για διάστημα 22 ετών, ήτοι μέσο ετήσιο  κόστος €62,5 εκ. έναντι €1,254 δισ. της προσφοράς της CAE για διάστημα 20 ετών, με μέσο ετήσιο  κόστος €62,7 εκ. Επιπλέον, από το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών διαφαίνεται ότι, με εξαίρεση τα 2 πρώτα χρόνια όπου δημιουργούνται οι υποδομές, συνολικά η πρόταση της CAE είναι πιο εμπροσθοβαρής, καθώς για την πρώτη τετραετία απαιτεί πληρωμές ύψους €584 εκ. έναντι €374 εκ. € της πρότασης της Elbit.

4. Άλλοι παράγοντες

Η επιλογή της ισραηλινής πρότασης εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την προσέλκυση εκπαιδευομένων και από χώρες εκτός του ΝΑΤΟ (Ισραήλ, Αίγυπτος, ΗΑΕ κ.α.), επιτρέποντας σε βάθος χρόνου την απόσβεση μέρους του κόστους, αλλά και την αναβάθμιση και την προβολή της εικόνας της Αεροπορίας και της χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, με την επιλογή της πρότασης αυτής, εμβαθύνεται και διευρύνεται η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η οποία σε συνδυασμό με το διαμορφούμενο περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, Ελλάδας και Ισραήλ, για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών άμυνας.

Με τον εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση τους τα T-6A Texan II θα αποκτήσουν δυνατότητες που θα τα φέρει κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή της άμυνας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, τέλος, την προμήθεια 10 εκπαιδευτικών αεροπλάνων M-346 – Lavi τα λένε στο Ισραήλ– της Leonardo, ενώ θα γίνει και εκσυγχρονισμός/αναβάθμιση των υπαρχόντων Beechcraft T-6A Texan II και T-6A NTA Texan II που διαθέτει η Αεροπορία και επίσης χρησιμοποιεί το Ισραήλ με το όνομα T-6 Efroni.