Στη φωτογραφία οι κλάδοι της Lockheed Martin, που παρουσιάζουν την καλύτερη ανάπτυξη, εξακολουθούν να είναι αυτοί της αεροναυτικής και των πυραυλικών συστημάτων.

Το 2021, για τις περισσότερες βιομηχανικές εταιρείες των ΗΠΑ,  αναμένεται να είναι έτος ανάκαμψης και επούλωσης μέρους των πληγών του 2020. Έχοντας πλέον τις ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, καθώς και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τα συνολικά κέρδη του έτους, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση των  μεγεθών του κλάδου των εταιρειών Άμυνας και Αεροναυπηγικής του δείκτη S&P 500.

Τη μεγαλύτερη θετική έκπληξη σημείωσε η Textron με 49,9% καλύτερα κέρδη από το αναμενόμενο.

Ως αρχική εικόνα, οι περισσότερες από τις εταιρείες, που παρακολουθούμε,  ανακοίνωσαν για το α’ τρίμηνο του έτους καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Εξαίρεση αποτέλεσε και πάλι η Boeing εξαιτίας των θεμάτων που αναλύσαμε στο προηγούμενο τεύχος, κυρίως, με το 737 Max.

Στο παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα αναμενόμενα και τα τελικά κέρδη α’  τριμήνου των εταιρειών.

Πηγή: Bloomberg

Η Lockheed Martin για το α’ τρίμηνο ανακοίνωσε κέρδη $6,55 ανά μετοχή έναντι εκτίμησης  $6,29 και  $6,08 το αντίστοιχο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8,22%.  Για το 2021, η μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν στα $26,69,  ενώ για το 2022 η εκτίμηση είναι ότι τα  κερδών ανά μετοχή θα φτάσουν τα  $28.  Οι κλάδοι της Lockheed Martin, που παρουσιάζουν την καλύτερη ανάπτυξη, εξακολουθούν να είναι αυτοί της αεροναυτικής και των πυραυλικών συστημάτων.  Η μετοχή της εταιρείας με τιμή κλεισίματος $382 παρουσιάζει  Ρ/Ε 12,82,   μερισματική απόδοση 2,7% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 16,83.

Τα κέρδη της RAYTHEON TECHNOLOGIES, παρά το γεγονός ότι ήταν χαμηλότερα από  αυτά του αντίστοιχου τριμήνου του 2020, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Συγκεκριμένα, η αγορά ανέμενε κέρδη $0,823 ανά μετοχή και, τελικά, η εταιρεία πέτυχε κέρδη $0,90. Επίσης, αναθεώρησε προς τα άνω τα αναμενόμενα συνολικά κέρδη του 2021 σε $3,79 ανά μετοχή έναντι $2,73 το 2020. Ο κλάδος με τη  μεγαλύτερη συνεισφορά στα κέρδη συνεχίζει να είναι η Collins Aerospace Systems και ακολουθεί η Pratt & Whitney. Η μετοχή της εταιρείας με τιμή $88,23  διαπραγματεύεται με Ρ/Ε  51,8,  μερισματική απόδοση 2,8% και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 1,86!

Η τιμή της μετοχής της RAYTHEON επανήλθε στα μέγιστα επίπεδα του 2020.

Η TELEDYNE TECHNOLOGIES  σημείωσε μια από τις καλύτερες εκπλήξεις, καθώς ανακοίνωσε  κέρδη, ανά μετοχή, 17% καλυτέρα του αναμενομένου. Η εταιρεία, που παράγει κυρίως ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης αέρος, εδάφους και θαλάσσης,  ανακοίνωσε κέρδη $3,02 ανά  μετοχή  έναντι  $2,28 το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και  αναμενόμενων $2,56. Το ενδιαφέρον όμως συγκεντρώνεται στην εκτίμηση για ετήσια κέρδη $11,80 ανά μετοχή έναντι $9,91 το 2020 και 10,10 το 2019. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή $418,  διαπραγματεύεται με Ρ/Ε  40,9 και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 4,86!

Η τιμή της μετοχής της TELEDYNE τα τελευταία τρία έτη.

Τη μεγαλύτερη  όμως θετική έκπληξη σημείωσε η Textron (TXT US) με 49,9% καλύτερα κέρδη από το αναμενόμενο. Η εταιρεία, που  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του αμυντικού αλλά και χρηματοοικονομικού τομέα,  παρουσίασε για το α’ τρίμηνο του έτους 2021 κέρδη ανά μετοχή $0,70 έναντι $0,349 το 2020 και  $0,46 αναμενόμενη τιμή. Με την επίδοση αυτή, επανήλθε στα συνήθη επίπεδα κερδοφορίας α’ τριμήνου,  όπως το 2018 και 2019. Για το 2021, η  μέση εκτίμηση των αναλυτών ήταν ότι τα κέρδη θα πλησιάσουν τα $2,77. Το μέγεθος αυτό όμως αναπροσαρμόστηκε προς τα άνω σε $3,07. Η μετοχή της εταιρείας, με τιμή κλεισίματος $68,40, διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 30,3   μερισματική απόδοση 0,1%  και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 2,58.

 

Η τιμή της μετοχής της Textron σημείωσε μεγάλη πτώση στην αρχή του 2020, υποχωρώντας από τα περίπου $50 στα $22. Τώρα όμως η τιμή της βρίσκεται στα επίπεδα των $68,5.

Μια εταιρεία με αξιόλογη επίδοση στο α’ τρίμηνο του 2021 είναι η  Northrop Grumman. Τα κέρδη της έφτασαν τα $6,57 ανά μετοχή που είναι τα υψηλότερα για την αντίστοιχη περίοδο της τελευταίας πενταετίας.  Αντίστοιχα, και τα εκτιμώμενα ετήσια κέρδη του 2021 αναθεωρήθηκαν προς τα άνω στα $25,69 που, εάν επαληθευθούν, θα αποτελούν και πάλι μέγιστο πενταετίας. Για την εταιρεία να σημειώσουμε ότι από τα $36,8 δις κύκλο εργασιών τα $31,6 δις προέρχονται από πωλήσεις στις ΗΠΑ.  Η μετοχή της εταιρείας με τιμή κλεισίματος $ 366 διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 14,7   μερισματική απόδοση 1,7%  και λόγο τιμής προς λογιστική αξία 5,6.

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Northrop Grumman Corporation. Η τιμή της μετοχής για τρίτη φορά πλησίασε την περιοχή των $370.

Η  Boeing είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου που παρουσίασε ζημίες και μάλιστα μεγαλύτερες του αναμενομένου. Οι εκτιμήσεις των  αναλυτών συγκλίνουν στην άποψη ότι το 2021 θα είναι επίσης ζημιογόνο έτος για την Boeing, ενώ για το 2022 εκτιμούν κέρδη $5,68 ανά μετοχή, όσο περίπου δηλαδή το ένα τρίτο των κερδών του 2018.

Διάγραμμα τιμών της μετοχής της Boeing. Η αγορά προσδοκά ένα turnaround story γι’ αυτήν και κοιτάζει με πολύ προσοχή τις τυχών διορθώσεις στη τιμή της μετοχής .

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα της αγοράς μετοχών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός ότι οι τιμές των δεικτών και των περισσοτέρων μετοχών έχουν χάσει τη δυναμική του α’ τριμήνου του 2021, ο κλάδος παρουσιάζει πολύ καλή χρηματιστηριακή εικόνα . Τα ισχυρά θεμελιώδη αποτελέσματα των εταιρικών του κλάδου Άμυνας και Αεροναυπηγικής μας αναγκάζουν να παρακολουθούμε από κοντά το κλάδο ώστε να εκμεταλλευτούμε τυχόν ευκαιρίες σε  διορθώσεις των τιμών.