Δρ. Κωνσταντίνος Παν. Μπαλωμένος

Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος
konmpalo@otenet.gr

Συμπληρώνονται 23 χρόνια φέτος από την 31η Ιανουαρίου 1996 που η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια από τις σημαντικότερες κρίσεις στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.

Μια κρίση που το αποτέλεσμά της αξιοποιήθηκε στο έπακρο από μέρους της Τουρκίας για την αμφισβήτηση του νομικού καθεστώτος στο Αιγαίο και παράλληλα, για την εδραίωση της αναθεωρητικής και επιθετικής της (πολλές φορές) εξωτερικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας. Συνεπώς δεν είναι τυχαίο που, ακόμη και σήμερα, το κλίμα ανάμεσα στους πολιτικούς και στρατιωτικούς ταγούς της χώρας παραμένει βαρύ και επικρατεί φόρτιση στο δημόσιο διάλογο,  όταν γίνεται λόγος για τα αίτια που μας οδήγησαν στα τραγικά αποτελέσματα της κρίσης των Ιμίων.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές είναι εν ζωή και έχουν διατυπωθεί αναλύσεις επί αναλύσεων για τα τεκταινόμενα της κρίσης, τα ερωτήματα για τη διαχείριση και την έκβασή της, παραμένουν πολλά και αναπάντητα. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι η εν λόγω κρίση έχει αναλυθεί μονομερώς (π.χ. στο στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο), και δεν έχει δοθεί η ανάλογη βαρύτητα στο εξίσου σημαντικό πεδίο (για την έκβαση μιας κρίσης), της επικοινωνίας και ειδικότερα της στρατηγικής επικοινωνίας.

Υπό αυτή την οπτική, η παρούσα ανάλυση θα επιχειρήσει να φωτίσει σημαντικές πτυχές του επικοινωνιακού πεδίου της κρίσης και να αναδείξει την αναποτελεσματικότητα του μηχανισμού αντιμετώπισής της λόγω της μη αξιοποίησης της στρατηγικής επικοινωνίας από τους διαχειριστές της.

TΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «Α&Δ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ.