Επιμέλεια Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Ένα νέο δορυφορικό κέντρο σχεδιάζει να ανοίξει ο τσεχικός στρατός, για να ενισχύσει την υπηρεσία πληροφοριών του, καθώς και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Το κέντρο θα λαμβάνει εικόνες εδάφους από τους δορυφόρους, θα τις αναλύει και θα τους στέλνει και στην Ατλαντική Συμμαχία, για να τις λαμβάνει υπόψη για το σχεδιασμό ξένων αποστολών.

Το σύστημα είναι γνωστό ως SATCEN CR και έχει σχεδιαστεί, επίσης, για την προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίζει άμεσα περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η τσεχική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε ότι το κέντρο θ’ ανοίξει την 1η Ιουλίου 2018 και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη του 2019. Το κόστος του νέου δορυφόρου θα καλυφθεί από το υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας.