Οι συγκλονιστικές εξελίξεις των τελευταίων εβδοµάδων, µε την εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια Συρία και την ταχεία επιβολή (και εξίσου ταχεία άρση) κυρώσεων της Ουάσιγκτον στην Άγκυρα, δηµιουργούν νέα δεδοµένα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και καινούριους διπλωµατικούς συσχετισµούς. Η ελληνική ∆ιπλωµατική Υπηρεσία έχει µεταφέρει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της εκτίµηση ότι η τουρκική εισβολή εξουδετερώνει τα θετικά αποτελέσµατα της πολυετούς µάχης κατά της διεθνούς τροµοκρατίας (ISIS και πολλές άλλες οµάδες), ενώ, ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη Ρωσία ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα της κρίσης της Συρίας. Πρώτη συνέπεια -προφανέστατη πλέον ακόµα και σε όσους µέχρι πρότινος υποβάθµιζαν τη σηµασία του Μεταναστευτικού και Προσφυγικού- θα είναι η περαιτέρω αύξηση των ροών παράνοµα εισερχοµένων στην Ελλάδα σε µια περίοδο που η Αθήνα αδυνατεί να εξασφαλίσει ικανοποιητική στήριξη από τους εταίρους της.

Σύµφωνα µε εγκυρότατες πηγές, η ελληνική εκτίµηση, περί κυριαρχίας της Ρωσίας στις εξελίξεις της Συρίας, είναι ταυτόσηµη µε όσα συζητούνται και στα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. Αναφέρεται, χαρακτηριστικά, πως, σε µία από τις κλειστές συσκέψεις, χρησιµοποιήθηκε η διατύπωση πως η Μόσχα «έχει το πάνω χέρι» σε πολιτικό, στρατιωτικό και διπλωµατικό επίπεδο!

Αν και οι αριθµοί µεταβάλλονται σε καθηµερινή βάση, τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για σχεδόν 160.000 εκτοπισµένους, από τη βόρεια Συρία προς άλλες περιοχές της χώρας, και για άλλους σχεδόν 10.000 που βρήκαν καταφύγιο στο Ιράκ. Λαµβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο µετακινήσεων προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πραγµατικοί αριθµοί είναι πολύ µεγαλύτεροι, καθώς στην κοντινή Ιντλίµπ βρίσκονται ακόµη 780.000 εκτοπισµένοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πραγµατικοί πρόσφυγες που ίσως µετακινηθούν δυτικά τους επόµενους µήνες, αλλά στο εσωτερικό της Τουρκίας και στα µικρασιατικά παράλια βρίσκονται και δεκάδες χιλιάδες µετανάστες από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τις χώρες της βόρειας Αφρικής (ή ακόµα και από το Καµερούν), αποτελώντας άµεση απειλή για την Ελλάδα.

Η συνεργασία ελληνικών εταιριών ασφαλείας µε τις ρωσικές επιδεινώνει το πρόβληµα του Μεταναστευτικού, επαναλαµβάνοντας το φαινόµενο της δράσης των άγνωστων ΜΚΟ στα νησιά του Αιγαίου.

Κατά τις ίδιες πηγές, µέρος του προβλήµατος των αυξηµένων ροών γεννάται και από την παρουσία και δράση ρωσικών ιδιωτικών «εταιριών ασφαλείας» στο Αφγανιστάν και στη Συρία πέραν, δηλαδή, όσων τακτικών δυνάµεων έχουν παρέµβει, µε πρόσκληση του καθεστώτος της ∆αµασκού, από το Σεπτέµβριο του 2015. Οι συγκεκριµένες εταιρίες, που από ορισµένους παρατηρητές χαρακτηρίζονται ακόµα και σαν παραστρατιωτικές µονάδες, έχουν διπλό ρόλο: αφενός περιφρουρούν συγκεκριµένες περιοχές και εγκαταστάσεις και αφετέρου αποτρέπουν -άµεσα ή έµµεσα- τη µετακίνηση προσφύγων και µεταναστών προς τη Ρωσία, ώστε να µην προστεθούν στα (κατ’ εκτίµηση) 4 εκατοµµύρια άτοµα που έχουν καταφύγει εκεί από τη Γεωργία, την Ουκρανία και άλλες πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες. Εποµένως, οι αναζητούντες µετακίνηση σε ασφαλείς χώρες δεν έχουν άλλη λύση από το να στραφούν προς τις µεταναστευτικές οδούς που καταλήγουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το πρόσθετο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι υπάρχουν και ελληνικές εταιρίες ασφαλείας που (όπως, στο παρελθόν, συνεργάζονταν µε ξένους φορείς για την ανάληψη συµβολαίων στον κλάδο της εµπορικής ναυτιλίας) βρίσκονται τώρα σε επαφή µε τις ρωσικές µε αδιευκρίνιστους σκοπούς. Ενδεχοµένως, ορισµένες από αυτές τις επαφές και συνεργασίες να είναι θεµιτές και νόµιµες, αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, φαίνεται να επαναλαµβάνεται το φαινόµενο των άγνωστων ΜΚΟ που επιδείνωσαν την κρίση στα νησιά του Αιγαίου.