Επιμέλεια: Γιώργος ξ. Πρωτόπαπας

O διοικητής των Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) αποκάλυψε, δημοσίως, ότι οι δυνάμεις τους είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση, τη στρατολόγηση και τον εξοπλισμό 200.000 φιλο-Ιρανών μαχητών που πολέμησαν στη Συρία, το Ιράκ και την Υεμένη. Εκτιμάται ότι περίπου 50.000 φιλο-Ιρανοί επάνδρωσαν μια παραστρατιωτική ομάδα που συνεχίζει ακόμα να μάχεται στη Συρία. Παράλληλα υπάρχουν και κάπως μικρότερες παραστρατιωτικές δυνάμεις σε άλλες χώρες. Στο Λίβανο δρουν περίπου 25.000 μαχητές, στο Ιράκ περισσότεροι από 20.000 μαχητές και στην Υεμένη περισσότεροι από 15.000.

Η αποκάλυψη για τη δράση φιλο-ιρανικών παραστρατιωκών ομάδων δεν αποτελεί κάτι νέο. Η ιρανική στρατιωτική ελίτ, από τη δεκαετία του ’80, είχε αναλάβει να δημιουργεί τέτοιες ομά­δες σε ξένες χώρες. Η Quds Force, επίλεκτη ομάδα των Iranian Revolutionary Guard Corps, έχει καθήκον να επιλέγει προσεκτι­κά μαχητές, να τους εκπαιδεύει και να τους στέλνει στο εξωτερι­κό, για να διαδώσουν την ισλαμική επανάσταση. Όμως η Quds Force έχει να αντιμετωπίσει κι ένα σημαντικό εμπόδιο αφού μό­νο ένα ποσοστό 10-15 % των μουσουλμάνων είναι σιίτες, καθώς η πλειοψηφία τους είναι σουνίτες.