Του Σέργιου Μελαχροινού
πιστοποιημένος χρηματιστηριακός αναλυτής

Εδώ και αρκετούς μήνες, παρα­τηρούμε την αγορά μετοχών να προσπαθεί να μαντέψει την επό­μενη κίνηση των κεντρικών τρα­πεζών. Η πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης από την αμερικανική Ομοσπονδιακή Κε­ντρική Τράπεζα περιορίζεται συστηματικά και οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες προ­σπαθούν να εφαρμόσουν πολιτικές που να δίνουν λύσεις στα προβλήματα των τοπι­κών οικονομιών.

Η έκπληξη, στα τέλη Ιανουαρίου, ήρ­θε από την Ιαπωνία, όπου η Bank of Japan ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητο το πρόγραμμα αγοράς παγίων (δηλαδή την προσφορά νέου χρήματος) και παράλ­ληλα, για πρώτη φορά, υιοθετεί αρνητικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια για το ιαπωνικό Γιέν. Τα αντανακλαστικά των αγορών ήταν εξαιρετικά γρήγορα, καθώς η πτώση των αποδόσεων των ιαπωνικών επιτοκίων οδή­γησε τις τιμές των ομολόγων στην Ιαπω­νία, την Ευρώπη και τη Αμερική υψηλότε­ρα.

Η έκπληξη από την Ιαπωνία και ο αμυντικός κλάδος ΗΠΑ

Στο παραπάνω διάγραμμα, με την πράσινη γραμμή, αποτυπώνεται η ποσοστιαία μεταβολή των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου, ενώ με τη μπλε και την πορτοκαλί οι αποδόσεις των αντίστοιχων γερμανικών και ιαπωνικών. Η εικόνα αυτή δείχνει τη μεγάλη αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Τα αποτελέσματα όμως της παρέμβασης της BoJ δεν σταματούν εκεί. Οι αγορές μετοχών, την τελευταία ημέρα του μήνα, αντέδρασαν θετικά στο άκουσμα της είδησης, δίνοντας ελπίδες στους επενδυτές για προσωρινό τερματισμό της πτωτικής κίνησης που ξεκίνησε από την αρχή του έτους. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι οι τιμές των μετοχών, έστω και πρόσκαιρα, ανατρέπουν μια παράλληλη πορεία που ακολουθούσαν με τις αποδόσεις (τα επιτόκια δηλαδή) των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων.

Η έκπληξη από την Ιαπωνία και ο αμυντικός κλάδος ΗΠΑ  Η έκπληξη από την Ιαπωνία και ο αμυντικός κλάδος ΗΠΑ

Κερδισμένοι από αυτήν την πτωτική κίνηση των επιτοκίων βρέθηκαν οι πιο αμυντικοί κλάδοι, όπως -για παράδειγμα- ο κλάδος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε αντίθεση με τις μετοχές των τραπεζών. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται πολύ καθαρά στο παραπάνω διάγραμμα, όπου οι τιμές των τραπεζών ακολουθούν πιστά το δείκτη S&P 500 σε αντίθεση με τον κλάδο των utilities που υπεραποδίδουν. Η πιθανή εξήγηση αυτού βρίσκεται σε δύο σημεία: στη σταθερή επιλογή των επενδυτών σε μετοχές μικρότερης μεταβλητότητας κατά τις διορθωτικές περιόδους των αγορών και στο υψηλό μέρισμα που προσφέρουν οι μετοχές αυτές. Το μέρισμα αποτελεί κίνητρο για τοποθετήσεις σε μετοχές, όταν τα επιτόκια υποχωρούν.

Name Div. Yield
Boeing Co/The 3,63
Lockheed Martin Corp 313
United Technologies Corp 2,92
Honeywell International Inc 2,32
L-3 Communications Holdings Inc 2,23
Raytheon Co 2,09
General Dynamics Corp 2,06
Northrop Grumman Corp 1,73
Rockwell Collins Inc 1,63
Textron Inc 0,23

Στον πίνακα, παραθέτουμε τις μερισματικές αποδόσεις των μετοχών του δείκτη της Αμυντικής & Αεροναυπηγικής Βιομηχανίας, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 29 Ιανουαρίου 2016. Παρατηρούμε ότι, στην κορυφή της κατάταξης, βρίσκεται και πάλι η μετοχή της Boeing με μερισματική απόδοση 3,63% και ακολουθεί η μετοχή της Lockheed Martin με μερισματική απόδοση 3,13%.

Η έκπληξη από την Ιαπωνία και ο αμυντικός κλάδος ΗΠΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατι­στικά στοιχεί με τις αποδόσεις των τιμών των δύο αυτών μετοχών από την αρχή του έτους σε σχέση με το δείκτη S&P 500. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει περίπου 5%, η Boeing 16,92%, ενώ η Lockheed Martin μόλις κατά 2,83%. Έχουμε λοιπόν μια σαφή προτίμηση των επενδυτών προς τη μετοχή της LMT, η οποία όμως διαπραγ­ματεύεται με προσδοκώμενο λόγο τιμής προς κέρδη, ανά μετοχή, στο 17,69 έναντι 14,02 του αντίστοιχου για της Boeing. Ίσως η εικόνα αυτή να οφείλεται στο γε­γονός ότι η LMT αναμένει αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών το 2016 και το 2017, ενώ η Boeing αναμένει μειωμένες πωλήσεις το 2016, αλλά παρόλα αυτά προσδο­κά αύξηση κερδών το 2016 και το 2017. Αναμένουμε να δούμε εάν αυτή η εικόνα θα έχει συνέχεια ή θα ανατραπεί μέσα στο Φεβρουάριο.
­