Το πρώτο εξάμηνο του 2023 ολοκληρώθηκε με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες στις ΗΠΑ να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

Ο δείκτης Nasdaq  έχει σημειώσει  τη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 28,19%. Οι μετοχές του Nasdaq έχουν συμπαρασείρει και τον S&P 500 σε κέρδη κατά 13,25%, ενώ αντίθετα ο Dow Jones κερδίζει οριακά 1,75% από την αρχή του έτους.

Πέρα από εικόνα των συνολικών δεικτών, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποδόσεις των κλαδικών δεικτών .

Από την αρχή του έτους και έως την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο, παρατηρούμε ότι τη μεγαλύτερη άνοδο είχαν οι μετοχές των κλάδων διαρκών καταναλωτικών αγαθών, του τομέα παροχής υπηρεσιών και της τεχνολογίας. Αυτοί, συνήθως, είναι  οι κλάδοι που  υπεραποδίδουν, όταν ένας νέος ανοδικός κύκλος της αγοράς ξεκινά. Συνήθως, στην επόμενη φάση του ανοδικού κύκλου οι κλάδοι που υπεραποδίδουν είναι οι βιομηχανίες, η ενέργεια και οι πρώτες ύλες.

Σε αυτούς τους κλάδους θε επικεντρωθούμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς η ενδεχόμενη υπεραπόδοσή τους θα μας επιβεβαιώσει τα ανοδικά σενάρια. Εμείς όμως έχουμε και ένα επιπλέον λόγο για να μας ενδιαφέρει ο βιομηχανικός κλάδος, καθώς μέσα σε αυτόν εντάσσονται και οι εταιρείας αμυντικού εξοπλισμού και διαστήματος που  εξετάζουμε σε αυτά τα άρθρα.

Ο δείκτης των εταιρειών Άμυνας (Nyse Defense Index), ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, είναι εφικτό να συνεχίσει να κινείται ανοδικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ώθηση στις μετοχές της Lockheed Martin και της Raytheon χάρη, μεταξύ άλλων, της συμπαραγωγής του Javelin και της χρήσης του στην Ουκρανία.

Αναφορικά με το δείκτη των εταιρειών Άμυνας (Nyse Defense Index), ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, εκτιμούμε ότι είναι εφικτό να συνεχίσει να κινείται ανοδικά. Γιατί η αυξημένη ζήτηση για αμυντικό υλικό, η αύξηση των τιμών και η υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα στις εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού των ΗΠΑ. Στην αρχή της χρονιάς, θεωρούσαμε τόσο σημαντικό τον κλάδο, ώστε είχαμε γράψει ότι «ενδεχόμενη κίνηση του κλαδικού δείκτη πάνω από τη ζώνη 7.500-8.800 μονάδων θα είναι ένα σημαντικό σήμα ανόδου της συνολικής αγοράς». Ο δείκτης βρίσκεται ήδη στις 9.100 περίπου μονάδες και, από το Φεβρουάριο και μετά, διαπραγματεύεται μέσα στο εύρος 8.800 ως 9.300 μονάδων. Τυχούσα κίνηση του δείκτη πάνω από αυτό το όριο, που ουσιαστικά θα είναι το αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών των βασικών μετοχών του δείκτη,  θα είναι ένα  πολύ σημαντικό σήμα συνέχισης της ανόδου.

Nyse Defense Index

Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να εξετάσουμε τη συμπεριφορά των βασικών μετοχών του κλάδου σε σχέση με τον S&P 500. Ακολουθεί το διάγραμμα σχετικών αποδόσεων των μετοχών Άμυνας και Διαστήματος από την αρχή του έτους.

Παρατηρούμε ότι ο κλάδος έχει υποαποδώσει κατά 14,69% σε σχέση με το S&P 500 και, φυσικά, όλες οι μετοχές του κλάδου έχουν σημαντική υποαπόδοση. Να τονίσουμε ότι δεν εξετάζουμε την απόλυτη μεταβολή της τιμής στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2023, αλλά πόσο λιγότερο ή περισσότερο έχει κινηθεί σε σχέση με το συνολικό δείκτη της αγοράς. Μας ενδιαφέρει, σε κάθε χρονική στιγμή, να εντοπίζουμε τους δυνατούς κλάδους της αγοράς, ώστε να τους ακολουθούμε και να αποφεύγουμε τους αδύναμους κλάδους. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η εναλλαγή των κλάδων γίνεται με ένα συγκεκριμένο μοτίβο που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της κυκλικότητας της πραγματικής οικονομίας. Οι χρηματιστηριακές  αγορές τείνουν να προεξοφλούν  γεγονότα και το ίδιο, ακριβώς, κάνουν και με την κυκλικότητα των κλάδων. Για το λόγο αυτό, όσο τα γεγονότα στον πραγματικό κόσμο της οικονομίας επιβεβαιώνουν τις αγορές, τόσο αυτές σπεύδουν να προεξοφλούν το επόμενο πιθανό σενάριο.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, αποτυπώνεται ο «χάρτης» που μας δείχνει την πρόοδο των σχετικών αποδόσεων του δείκτη που εξετάζουμε σε σχέση με τον S&P 500.

Για την παραγωγή του διαγράμματος χρησιμοποιήθηκε το StockCharts.com

Ο δείκτης των εταιριών του κλάδου Άμυνας έχει ξεφύγει από την κάτω δεξιά περιοχή της αδυναμίας και  βρίσκεται στο στάδιο κατά το οποίο υστερεί της αγοράς. Απ’ ότι φαίνεται, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα της υπεραπόδοσης του κλάδου. Ο κάθε επενδυτής, ανάλογα με τον επενδυτικό του χαρακτήρα, επιλέγει σε ποιο σημείο του χάρτη θα τοποθετηθεί. Στατιστικά, μια  ταυτόχρονη κίνηση πάνω από σημαντική αντίσταση τιμών, με είσοδο στη φάση «βελτίωσης», έχει πολύ ενδιαφέρον για τους μεσοπρόθεσμους ενεργούς επενδυτές.

Είναι χρήσιμο, για την ανάλυσή μας, να  παρατηρήσουμε το χάρτη με την εξέλιξη των αποδόσεων, συγκρίνοντας τον κλάδο τεχνολογίας (με το πράσινο χρώμα) και τον κλάδο της βιομηχανίας (κόκκινο  χρώμα).

Για την παραγωγή του διαγράμματος χρησιμοποιήθηκε το StockCharts.com

Η κυκλικότητα είναι ξεκάθαρη, όπως επίσης είναι ευδιάκριτο ότι ο βιομηχανικός κλάδος βελτιώνει τις αποδόσεις του σε σχέση με τη συνολική αγορά, ενώ μειώνεται η ισχύς της τεχνολογίας. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσουν οι τιμές των μετοχών τεχνολογίας. Ο «χάρτης» αποτυπώνει πόσο συμβάλει ο κάθε κλάδος στην άνοδο (ή την πτώση) της συνολικής αγοράς. Θα επανεξετάσουμε τα  δεδομένα με την ίδια μεθοδολογία σε δύο μήνες που θα κυκλοφορήσει το επόμενο τεύχος. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές!