Του Ηλία Νταλούμη

Την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, σε τελε­τή που πραγματοποιήθηκε στο «Σπί­τι της Κύπρου», στην Αθήνα, παρου­σία του Υπουργού Άμυνας της Κυπρι­ακής Δημοκρατίας Χριστόφορου Φωκαίδη, απονεμήθηκε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, στον πλοίαρχο πολεμικής διαθεσιμότητας Δημήτριο Μητσάτσο, η διαμνημόνευση Αστέρα Αξίας και Τιμής.

Ο πλοίαρχος Δημήτριος Μητσάτσος ήταν -όντας υποπλοίαρχος- κυ­βερνήτης του περιπολικού Φαέθων που βυθίστηκε από την τουρκική αε­ροπορία στο Καραβοστάσι του Κόλ­που της Μόρφου, στην Κύπρο, στις 8 Αυγούστου 1964. Κατά τη βύθιση του Φαέθωνα, σκοτώθηκαν έξι μέλη του πληρώματος κι ένας Κύπριος επιβαίνων, ενώ τραυματίστηκαν ο κυβερνή­της Μητσάτσος, και πέντε μέλη του πληρώματος.

Εξάλλου, την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε στο ΥΕΘΑ, πα­ρουσία της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, του
υπουργού Άμυνας της Κύπρου, εκ­προσώπων κομμάτων και συγγενών πεσόντων, η υποδοχή των λειψάνων και τρισάγιο των εξής Ελλήνων στρα­τιωτικών που είχαν σκοτωθεί στην Κύ­προ:

  1. Σωτήριος Σταύρου, αρχιλοχίας, 361 Τάγμα Πεζικού, 15.08.1974, Πα- χύαμμος-Κλεπίνη, Κυρήνεια.
  2. Θεοφάνης Λουκάκης, λοχίας, ΕΛ- ΔΥΚ, 22.07.1974, Στρατόπεδο ΕΛΔΥΚ, Λευκωσία.
  3. Νικόλαος Καβροχωριανος, λοχι- ας, Α’ Μοίρα Καταδρομών, 22.07.1974, Μακεδονίτισσα, Έγκωμη, Λευκωσία.
  4. Νικόλαος Τσιγγαρόπουλος, λοχί- ας, ΕΛΔΥΚ, 16.08.1974, Στρατόπεδο ΕΛΔΥΚ, Λευκωσία.
  5. Δημήτριος Τσούκας, δεκανέας, Μεραρχία «Μενέλαος», 03.02.1965, Λευκωσία.
  6. Ζαχαρίας Καρδάρας, στρατιώτης, Μεραρχία «Μενέλαος», 02.02.1966, Λευκωσία.