Τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στον τομέα της Άμυνας («Defence Innovation Challenge»), με θέμα: «Καινοτομώντας στην Επίγνωση της Επιχειρησιακής Κατάστασης» (Situational Awareness Innovation) διοργανώνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΔΑΕΕ, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάδειξη, προβολή και επιβράβευση καινοτόμων ιδεών που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της Άμυνας, στηρίζοντας παράλληλα τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει:

α. Κάθε φυσικό πρόσωπο ελληνικής υπηκοότητας, άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, (15 Αυγούστου 2021 ) που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και αποτελεί:

– Εν ενεργεία μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

– Επιστημονικό προσωπικό/φοιτητές των ανωτάτων ακαδημαϊκών (ΑΕΙ, ΑΣΕΙΑΣΣΥ) ιδρυμάτων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας,

– Προσωπικό μικρών, μεσαίων και νεοφυών (start-up) επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητα στο χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας,

β. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας,

γ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας με δραστηριότητα στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Για τους διακριθέντες προβλέπονται χρηματικά βραβεία, τα οποία θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρίες διάδρασης, εύρεσης κοινών σημείων ενδιαφέροντος και ανταλλαγής ιδεών, τόσο με στελέχη της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, όσο και με εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων και ανεξάρτητους ερευνητές. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δυνατή είτε με την υποβολή πρότασης στη διαγωνιστική διαδικασία, είτε με την υποστήριξη της δράσης (συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας, υποστηρίζοντας την επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, μέντορας ομάδων, χορηγός επικοινωνίας, χορηγός, πάροχος δεδομένων και τεχνολογιών, κ.λπ.) στον σύνδεσμο: https://defenceinnovation.gr. Η δράση αυτή διεξάγεται με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy.