Του Ηλία Νταλούμη

Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε μια σειρά ασκήσεων, μικρής κλίμακας, σε διάφορες μονάδες του Στρατού. Οι ασκήσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του 2016, το οποίο καταρτίστηκε από το ΓΕΣ και δίνει έμφαση στη ρεαλιστική εκπαίδευση, μέσα από τη διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων (επιπέδου Λόχου, Ίλης, Πυροβολαρ­χίας), στην εκτέλεση βολών με όλα τα μέσα πυρός και στη δοκιμή των επιχειρησιακών σχεδίων. Πρόκειται για το «αντίδοτο» του πε­ριορισμού των μεγάλων ασκήσεων -λόγω των οικονομικών περι­ορισμών- προκειμένου να διατηρείται το αξιόμαχο των μονάδων.