Στις 25 Φεβρουαρίου, η 336 Μοίρα έγινε 75 χρονών. Σχετικά το πρωτότυπο βιβλίο της 336 αναφέρει:

«LG.219 Κάιρο 25/2/43
Η Μοίρα συγκροτήθηκε επισήμως σήμερα υπό τη Διοίκηση του Σμηναγού Διαμαντόπουλου (Αρ.83). Ο Σμηναγός Κ. Παναγόπουλος ανέλαβε τη διοίκηση του Α΄ Σμήνους. Ο Σμηναγός Ι. Κατσαρός ανέλαβε τη διοίκηση του Β’ Σμήνους. Χειριστές Α΄ Σμήνους: Υποσμηναγός Καρταλαμάκης Η. (134). Υποσμηναγός Καρύδης Ε. (141). Ανθυποσμηναγός Τσότσος Γ. (172). Αρχισμηνίας Παπαϊωάννου Γ. (502). Αρχισμηνίας Μιχελόγκωνας Π. (225). Αρχισμηνίας Αθανασάκης Ε. (201). Αρχισμηνίας Ξανθάκος Γ. (218). Αρχισμηνίας Φραγκιάς Α. (209). Αρχισμηνίας Ζαχαράκης Χ. (236). Αρχισμηνίας Μπράτσος Α. (230). Αρχισμηνίας Σκλήρης Μ. (605). Επισμηνίας Γκίζας Δ. (609). Χειριστές Β’ Σμήνους: Υποσμηναγός Βουτσινάς Δ. (167). Υποσμηναγός Διδασκάλου Π. (127).  Ανθυποσμηναγός Ξύδης Ε. (616). Αρχισμηνίας Σπυρίδωνος Δ. (503). Αρχισμηνίας Χατζηλάκος Κ. (234). Αρχισμηνίας Κόκκος Κ. (221). Αρχισμηνίας Σκάντζικας Σ. (213). Αρχισμηνίας Ψιλόλιγνος Κ. (226). Αρχισμηνίας Σουφρίλας Δ. (750). Επισμηνίας Νικολόπουλος Γ. (619). Επισμηνίας Τζούβαλης Γ. (622).
 Ο αρχικός εξοπλισμός της Μοίρας ήταν 16 Αεροσκάφη Hurricane IIc, ένα ποσοστό των οποίων έφερε δεξαμενές για μεγάλη εμβέλεια που ποίκιλαν ανάλογα με τις ανάγκες».

Να σημειωθεί ότι το αναφερόμενο «LG.219» ήτοι Landing Ground 216, είναι το αεροδρόμιο Almaza στο Κάιρο. Κατά τη διάρκεια του βίου της από την 336 Μοίρα χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τύποι αεροπλάνων: Hurricane IIc (1943), Spitfire Mk Vc (1944), SB2C-5 Helldiver (1949), F-84G Thunderjet (1953), F-84F Thunderstreak (1959), F-104G Starfighter (1965), Α-7E Corsair II (1993), Α-7H Corsair II (2003), Α-7E Corsair II (2007) και F-16 Block 52+ADV (2015).